Měření drsnosti

Měření drsnosti

Struktura povrchu je členěna na složky podle rozteče příslušných nerovností:

  • drsnost povrchu- složka struktury s nejmenší roztečí nerovností;

  • vlnitost povrchu- složka struktury se „střední roztečí nerovností;

  • základní profil- složka struktury s největší roztečí nerovností.

Drsnost povrchu se označuje parametrem Ra nebo Rz.

Ra - Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu

Nazývá se též „Střední aritmetická úchylka“ a příslušnou normou je definována jako aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic Y(x) v rozsahu základní délky.

Vzorec pro statistickou metodu určení Ra:

[μm]

Doporučené základní délky l [mm] jsou:0,080,250,82,5825 mm

obrazek

Obr. 1: Drsnost Ra

Rz - Největší výška profilu

Je definovaná jako součet výšky Yp největšího výstupku profilu a hloubky Yv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky.

obrazek

Obr. 2: Drsnost Rz

Zjišťování drsnosti

V praxi se nejčastěji používají dvě metody:

  • porovnáním s etalonem drsnosti zrakem a hmatem; přesnost je relativně nízká, záleží na zkušenosti hodnotitele, je však velmi rychlá, a tedy levná;

  • měření dotykovým profilometrem; při měření se po zkoumaném předmětu pohybuje rameno se snímacím hrotem.

obrazek

Obr. 3: Dotykový profilometr

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Měření jakosti povrchu. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na http://uvp3d.cz/drtic/?page_id=1985
  • Obr. 2: Měření jakosti povrchu. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na http://uvp3d.cz/drtic/?page_id=1985
  • Obr. 3: Měření jakosti povrchu. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na http://uvp3d.cz/drtic/?page_id=1985