Kontrola svaru

Kontrola svaru

Kontroly svarů a svařenců můžeme obecně rozdělit na kontroly před svařováním, při svařování a po svařování.

Kontrola před svařováním

Kontrola před svařováním spočívá především v posouzení či kontrole:

 • návrhu svařence z hlediska předpokládané funkčnosti;

 • návrhu svařence z hlediska požadované pevnosti a tuhosti;

 • návrhu svařence z hlediska proveditelnosti svarů (přístupnost);

 • dosažitelnosti požadované rozměrové a tvarové přesnosti;

 • svařitelnosti základních materiálů;

 • vhodnosti přídavného materiálu;

 • potřeby úpravy svarových ploch;

 • potřeby svařovacích a manipulačních přípravků;

 • výrobní dokumentace (výkres, technologický postup, WPS);

 • kontrolní postup, požadavky na měřidla;

 • kvalifikace svářeče.

Kontrola při svařování

Při svařování provádí vždy kontrolu své práce svářeč a také pověřený pracovník (kontrolor, mistr). Při kontrole se zaměřuje zejména na dodržování technologických požadavků:

 • předehřev součástí;

 • intenzita proudu;

 • množství ochranného plynu;

 • velikost a typ elektrody;

 • čistota a vzhled připravených svařovacích ploch;

 • fixace dílů v přípravku.

Kontrola po svařování

 • Po svařování probíhá zejména:

 • kontrola kompletnosti svařence;

 • rozměrová kontrola;

 • tvarová kontrola;

 • kontrola zhotovení všech požadovaných svarů;

 • kontrola kvality svarů.

Vady svarových spojů

Vady rozdělujeme podle různých kritérií:

 • podle velikosti vady – krátké vady do 25 mm na 100 mm délky svaru, dlouhé vady nad 25 mm na 100 mm délky svaru;

 • podle umístění vady – vnější, vnitřní a kořenové vady;

 • podle typu vady:

  • trhliny;

  • dutiny;

  • vměstky;

  • studené spoje a neprůvary.obrazek

  • Obr. 1: Vnější vady
  •  
  • obrazek
  • Obr. 2: Vnitřní vady
Zdroje

Obrázky

Obr. 1: Vnější vady. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na http://www.uh.cz/szesgsm/files/sblizovani/pdf/kontrola-svaru.pdf

Obr. 2: Vnitřní vady. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na http://www.uh.cz/szesgsm/files/sblizovani/pdf/kontrola-svaru.pdf