Měření prokalitelnosti

Měření prokalitelnosti

Kalitelnost je schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšení tvrdosti.

Prokalitelnost je schopnost dosáhnout po kalení tvrdosti odpovídající 50% martenzitu do určité hloubky.

Zkoušení se provádí:

  • podle lomu zkoušeného vzorku;

  • zkouška prokalitelnosti Jominy.

Jominiho zkouška prokalitelnosti

Váleček daných rozměrů (viz obrázek níže) se ohřeje na austenitizační teplotu, ponechá 30 minut, poté se vloží do kalícího přípravku tak rychle, aby doba po vyjmutí z pece byla max. 5s. V přípravku se ochlazuje na čele proudem vody o teplotě 5-30°C až do vychladnutí ( doba> 10min). Tlak vody musí být seřízen tak, aby proud volně tryskal do výšky nad ústí trysky o vnitřním ø12,5mm. Po ochlazení se vybrousí na válcové části po celé délce dvě plošky, každá do hloubky 0,4 0,5mm, na kterých se změří tvrdost (HRC nebo HV) ve vzdálenosti 1,5; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15 mm od ochlazovaného čela a dále po 5mm. Tvrdosti se vynesou do diagramu – na svislou osu tvrdost, na vodorovnou vzdálenost od čela a výsledkem je křivka prokalitelnosti.

obrazek

Obr. 1: Schéma Jominiho zkoušky

 

obrazek

Obr. 2: Křivka prokalitelnosti

Pás prokalitelnosti – z důvodu nestejného chem. složení taveb téhož materiálového listu není prokalitelnost stejná, je vymezena určitými hranicemi, provádí se více zkoušek a maximální a minimální hodnoty nám poté udávají pás prokalitelnosti. V tomto pásu nám pak leží křivky prokalitelnosti dané slitiny.

obrazek

Obr. 3: Pás prokalitelnosti

Zdroje

Obrázky

Obr. 1: Schéma Jominiho zkoušky. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na www.fsiforum.cz/upload/soubory/databaze-predmetu/.../03-3SV.ppt

Obr. 2: Křivka prokalitelnosti. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na www.kmt.tul.cz/edu/podklady_kmt_bakalari/TZZ/cv%20jomini.PDF

Obr. 3: Pás prokalitelnosti. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na www.fsiforum.cz/upload/soubory/databaze-predmetu/.../03-3SV.ppt