Základy modelování ve 3D

Základy modelování ve 3D

Moderní konstrukční kanceláře se dnes neobejdou bez aplikačního softwaru, pomocí kterého vytvářejí digitální návrhy řešených projektů. Zkracuje se tak doba návrhu nových výrobků a snižuje se potřeba fyzických prototypů.

V tomto směru se snaží české školství jít s dobou a vzdělávat budoucí technické pracovníky v CA technologiích (CAD/CAM/CAE/FEM…). Mezi nejvýznamnější společnosti, které se zabývají vývojem aplikačního softwaru pro technické obory, patří mj. firma Autodesk. Ta je také vlastníkem značky, resp. softwaru Autodesk Inventor, pomocí něhož jsou následující kapitoly zpracovány.

Autodesk Inventor - jedná se o 3D parametrický modelář, který slouží zejména k návrhu strojírenských výrobků. Software obsahuje moduly pro tvorbu modelů součástí (*.ipt), modelů sestav (*.iam), rozpadů sestav (*.ipn), výkresů (*.idw, *.dwg) a další doplňkové části jako je např.:

  • Design Accelerator - jednoduchá tvorba nejrozšířenějších strojírenských součástí – např. převody, hřídele, pružiny, spoje…;

  • Pevnostní analýza - využívá matematického modelu FEM – finite element method (metoda konečných prvků);

  • Dynamické simulace – simulační nástroj pro dynamiku a kinematiku;

  • Návrh forem – nástroj pro tvorbu forem na plastové součásti;

  • iLogic - modul pro jednoduché programování;

  • Generátor nosných konstrukcí;

  • Trasované systémy (kabely a svazky, trubky a potrubí), atd.

Cílem následujících kapitol je seznámit žáky nejen s uvedeným programem, ale hlavně prakticky procvičit na jednoduchých příkladech znalosti nabyté během teoretické výuky.

Pozn.: V současnosti poskytuje Autodesk své produkty pro školní (nekomerční) využití (pro výuku, učitele a studenty) zcela zdarma (http://www.autodesk.com/education/home).

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Autor. Název obrázku [online]. [cit. 2014-01-31]. Dostupný na www: http://www.storcad.cz/produkty-/strojarenstvi/autodesk-inventor-/
Kontrolní otázka

Znáš nějaký jiný 3D konstrukční program kromě Autodesk Inventor, který se používá ve strojírenství?

Obrázek

Obr. 1: SW Autodesk Inventor