Hrací kostka

Hrací kostka

V první kapitole si ukážeme, jak vymodelovat zjednodušenou hrací kostku. Nejprve si otevřeme program Autodesk Inventor a na úvodní obrazovce vybereme možnost modelování součásti (šablona norma.ipt), první zleva. Důležité je vybrat také šablonu se správnými jednotkami – pro nás milimetry (mm).

Úvodní obrazovka

Další variantou, jak zvolit správnou je šablonu, je použít příkaz Nový (v levém horním rohu) a vybrat šablonu Norma.ipt. V pravé části okna je popis, kde jsou uvedeny mj. jednotky (milimetr). Volbu potvrdíme dvojklikem levého tlačítka myši nebo označením šablony a tlačítkem Vytvořit.

Poté se nám objeví úvodní obrazovka pro modelování dílu.

obrazek

Zvolíme příkaz 2D náčrt (Zahájit 2D náčrt).

obrazek

Poté vybereme pro kreslení náčrtu rovinu XY (XY Plane).

Základní principy ovládání:

Zoom – otáčení prostředního kolečka na myši

Posun pohledu – stisknutí prostředního kolečka (tlačítka) na myši + pohyb

Otáčení modelem – Shift + stisknuté středové kolečko na myši, alternativou je klávesa F4 + levé tlačítko do prostoru kruhu, který představuje orbitu otáčení

Další postup: Zvolíme příkaz Obdélník (Dva body střed).

Střed nadefinujeme do počátku soustavy souřadnic (žlutý bod uprostřed obrazovky) a v souřadnici X (vodorovná - horizontální) zadáme rozměr 50.

Do souřadnice Y (svislá - vertikální) se přepneme pomocí klávesy Tab (tabulátor) a zadáme rovněž 50.

Potvrdíme klávesou Enter a dokončíme náčrt. Před dokončením náčrtu jsou vidět symboly geometrických vazeb 2D náčrtu (např. rovnoběžnost a kolmost).

Do třetího rozměru (osa Z) se dostaneme příkazem Vysunutí.

Pokud potřebujeme základní tvar krychle, musíme provést vysunutí o 50 mm. Pozor na to, že vysunutí musí být vzhledem k dalšímu postupu symetrické!

Potvrdíme klávesou Enter a součást uložíme (příkazem na liště nebo klávesovou zkratkou Ctrl+S).

Následuje tvorba základního náčrtu pro stanovení bodů na jednotlivých stranách kostky. První náčrt vytvoříme na straně kostky, která je orientovaná rovnoběžně s rovinou XY. K tvorbě základního náčrtu použijeme speciální druh čáry, podle kterého se nemodelují prvky - konstrukční čára.

Pomocí konstrukční čáry vytvoříme čtverec o straně 25 mm, který bude mít střed ve žlutém bodě (promítnutý bod středu souřadného systému).

Dokončíme náčrt a do středu této roviny umístíme pomocí příkazu Díra slepý otvor o průměru 10 mm a hloubce 1 mm.

V příkazu díra ponecháme volbu Z náčrtu (Středy), zvolíme slepou díru (místo ukončení Skrze vše zvolíme Vzdálenost) s rovným dnem (Bod vrtání – Ploché) o průměru 10 mm s hloubkou 1 mm.

Pro snazší orientaci si vybereme zobrazení Stínovaný s hranami.

Podle následujícího obrázku a prvního náčrtu na straně kostky se budeme snažit dostat na všechny stěny patřičně orientované hodnoty.

Následuje náčrt pro hodnotu 2.

Rozbalíme pomocí ikony + náčrt u Díry 1 a zkopírujeme ho.

Vložíme náčrt pomocí klávesové zkratky Ctrl+V.

Náčrt přesuneme kliknutím a držením levého tlačítka za střed obdélníku na střed kostky.

Dokončíme náčrt a pomocí příkazu díra vytvoříme ve dvou bodech otvory (označíme levým tlačítkem myši).

Stejným způsobem (kopírování náčrtu + díry) vytvoříme 4 otvory.

Následuje hodnota 3 (pozor na směr – orientace vůči 2).

Dále hodnota 5 (naproti 2).

Poslední je hodnota 6 (kontrola – naproti 1). Zde musíme do náčrtu přikreslit dva body (příkaz bod), které budou umístěny v polovině úseček (při přiblížení se rozsvítí zeleně).

Poslední operací je zaoblení krychle (prvek vysunutí) – R4.

Barvu kostky můžeme přidat buď přiřazením materiálu, nebo jen obarvením ploch.

Pomocí klávesy Ctrl a levého tlačítka lze vybrat také jednotlivé plochy, které je možno stejným způsobem obarvit.

Úkol

Pomocí iVlastnosti - Fyzikální zjistěte hmotnost vymodelované kostky, pokud by byla vyrobena z hlíníku 6061.