Imbusový klíč

Imbusový klíč

V následující kapitole si ukážeme, jak vymodelovat imbusový klíč pomocí tažení.

Zvolíme šablonu pro tvorbu dílu (Norma.ipt) a na rovinu XY nakreslíme následující náčrt. Důležité je, aby delší z obou stran začínala v počátku souřadného systému a aby byla vodorovná. Kratší úsečka navazuje na první s geometrickou vazbou kolmosti.

Mezi úsečkami vytvoříme zaoblení R9.

Dokončíme náčrt a nakreslíme druhý na rovině YZ. Pro zobrazení rovin je potřeba rozbalit tlačítkem + Počátek.

Profil klíče nadefinujeme pomocí opsaného šestiúhelníku, jehož střed je v počátku souřadného systému (žlutý bod).

Vzdálenost rovnoběžných stran je 5 mm (okótujeme). V dalším kroku přidáme geometrickou vazbu – např. horizontální, tak, aby se šestiúhelník nemohl otáčet kolem středu. Vybereme příkaz a klikneme na střed souřadného systému a podruhé na polovinu horizontální úsečky (zelený bod).

Dokončíme náčrt a přistoupíme k operaci tažení.

Uzavřený profil se označí sám a trajektorii vybereme kliknutím levého tlačítka.

Následuje sražení hran – 0,2x45°.

Kontrolní otázka

Kolik náčrtů (pomocných geometrií) potřebujeme pro příkaz tažení?