Píšťalka

Píšťalka

V této kapitole si ukážeme, jak si vytvořit jednoduchý model píšťalky určený pro 3D tisk.

Základem pro modelování dle předlohy je výkres.

Pro vymodelování těla píšťalky si vytvoříme základní náčrt.

V dalším kroku vytvoříme skořepinu o tloušťce stěny 2 mm. Pro vytvoření otvoru pro vstup vzduchu označíme tuto plochu.

K výstupu vzduchu vytvoříme otvor o šířce 3 mm vzdálený 15 mm od okraje. Pomocné hrany (žlutě zobrazené) je potřeba promítnout příkazem Promítnutí geometrie.

Dále vytvoříme sražení hrany 1,8 mm pod úhlem 70°.

Ouško píšťalky vytvoříme příkazem tažení. Jako profil použijeme kružnici o průměru 3,5 mm a jako trajektorii část kružnice o průměru 6 mm (kreslena na rovině XZ). Opět je nutné promítnout geometrie – tentokrát příkazem promítnout říznuté hrany.

Průměr ouška nakreslíme na pracovní rovinu odsazenou od roviny YZ. Pro vytvoření pracovní roviny použijeme příkaz rovina a poté označíme v počátku rovinu YZ a válcovou část těla píšťalky.

Následuje operace tažení.

Pokud chceme nechat do píšťalky vytisknout kuličku, musíme ji vymodelovat i s podstavcem – válec o průměru 2 mm a délce 2 mm.

Pro tvorbu kuličky (průměr 8 mm) využijeme rovinu XZ.

Pro účely 3D tisku exportujeme model do CAD formátu STL (v možnostech nastavit jako jednotky milimetry).

Doplňující učivo

Poku Vás zajímá problematika 3D tisku, navštivte následující stránky:

- http://www.3d-tisk.cz/,

- http://josefprusa.cz/.