Koš na prádlo

Koš na prádlo

V této kapitole si ukážeme, jak navrhnout bez výkresu plastovou součást, v našem případě koš na prádlo. Model je zjednodušený s ohledem na zkušenosti žáků se softwarem.

Nejprve si vymodelujeme pomocí vysunutí základní tvar koše. Vyjdeme z náčrtu obdélníku 500 x 300 mm (na střed) a vysuneme ho 180 mm se zúžením 10°.

Na rozích tělesa vytvoříme proměnné zaoblení, které začíná na R40 a končí na R20.

Následuje zaoblení podstavy R20 (spodní smyčka).

Dalším krokem je vytvoření skořepiny o tloušťce 2 mm s odstraněním horní plochy (stačí označit levým tlačítkem myši).

V dalším kroku vytvoříme dosedací plochu koše. Na spodní plochu vytvoříme náčrt, kde si promítneme hranu a pomocí odsazení vytvoříme smyčku, která bude od promítnuté vzdálena 3 mm směrem do středu koše.

Vysuneme dosedací plochu o 4 mm.

Dále vytvoříme obrubu včetně zjednodušených úchopových ploch. K tomu nám poslouží následující náčrt. Náčrt vytvoříme na úzké horní ploše a od promítnutých hran se dále orientujeme (je vhodné využít konstrukčních čar).

Obrubu vysuneme o 5 mm.

V dalším kroku vytvoříme odlehčení koše pomocí vysunutí obdélníkového tvaru znásobené obdélníkovým polem. V jednom směru využijeme náčrtu a rovině YZ.

Následuje tvorba symetrického obdélníkového pole – 9 prvků ve vzdálenosti 25 mm. Nezapomeňte zařadit do výběru také zaoblení.

Stejným způsobem vytvoříme náčrt na rovině XZ, provedeme vysunutí, zaoblení a znásobíme prvky přes obdélníkové pole.

Doplňující učivo

Plastové výlisky se vyrábějí z velkého množství materiálů (až desítky tisíc druhů). Pro zajímavost uvádíme základní materiály a jejich zkratky:

Akrylonitril-butadien-styrol
Celluloseacetatobutyrat
Epoxidová pryskyřice
Polyamid
Polykarbonát
Polyetylén
Polybutylentereftalát
Polyetylentereftalát
Fenolformaldehyd
Polymetylmetakrylát
Polyoximetylen
Polypropylene
Polyfenylenoxid
Polyuretan
Polyvinylchlorid
Styrol-akrylonitril
Styrol-butadien
Termoplastický polyuretan
Nenasycený polyester
ABS
CAB
EP
PA
PC
PE
PBTP
PETP
PF
PMMA
POM
PP
PPO
PU
PVC
SAN
SB
TPU
UP

Náš koš by se vyráběl např. z polypropylenu (PP).