Pokladnička

Pokladnička

V této kapitole si ukážeme, jak navrhnout bez výkresu pokladničku ve tvaru prasete.

Jako první operace je rotace základního náčrtu. Důležité je dodržet v náčrtu geometrické vazby. Rotací nám vznikne základní tvar vajíčka.

Dále si vytvoříme pracovní rovinu pro tvorbu nosu ve vzdálenosti 60 mm od roviny YZ.

Na vytvořené pracovní rovině nakreslíme kružnici o průměru 30 mm (střed leží v promítnutém počátečním bodu soustavy souřadnic).

Provedeme vysunutí „k dalšímu“ se zúžením 20° (nastavíme v záložce Další).

Následuje tvorba nohou. K tomu budeme potřebovat pracovní rovinu vzdálenou 75 mm od roviny XY. Následuje tvorba náčrtu, vysunutí k dalšímu se zúžením 10° a zaoblení.

Dalším krokem je tvorba skořepiny o tloušťce 4 mm.

K vytvoření otvoru na peníze využijeme polohu roviny XY a vytvoříme na ni následující náčrt. Dále provedeme vysunutí skrz vše a zaoblení.

K vytvoření reliéfu očí vytvoříme náčrt na ploše nosu a podle vkusu zakreslíme buď volně elipsy (náš případ) nebo přesné kružnice.

Následně vytvoříme příkazem Reliéf (schován pod rozbalovacím tlačítkem Tažení…) tvar očí. V příkazu je zvolena jako barva – černá. Po zaoblení přechodů – R0,9 provedeme obarvení sousedících ploch na bílo.

Pomocí příkazu reliéf vytvoříme také ocásek – náčrt pomocí spline (je nutné zvolit správný tvar).

Posledním krokem je tvorba uší. Jednodušší variantou je vysunutí se zúžením doplněné zaoblením (jednodušší). Složitější je šablonování s více náčrty. Vytváříme pouze jedno ucho a druhé zrcadlíme.

Při tomto způsobu šablonování označujeme dva uzavřené profily a jako třetí (ukončující) označíme bod a v podmínkách nastavíme ukončení tečně.

Posledním krokem je zrcadlení ouška.

Úkol

Pomocí iVlastností zjistěte objem vytvořené součásti.