Výkres jehlanu

Výkres jehlanu

V této lekci zhotovíme výkres jehlanu. Na výkrese si procvičíme kótování zkosení, sklonu a kuželovitosti. Sklon vnitřní kuželové plochy i vnější jehlanovité části je stejný, jak je patrné ze schematického zadávacího řezu. Sklon obou částí ve výkrese udáme pomocí hodnoty kuželovitosti resp. sklonu. Součást slouží jako záslepka, nebudeme tedy předepisovat žádné přesné tolerance. Pro zadání materiálu budeme uvažovat, že se jedná o neobrobený plastový výlisek z PVC dle ČSN 64 3200. Tvar jehlanu je patrný z následujícího obrázku.

obrazek

Obr. 1: Jehlan

 

Rozměry jehlanu a jeho tvarových prvků, stejně jako požadavky na kótování jsou zadány na dalších obrázcích.

obrazek

Obr. 2: Jehlan - konstrukční rozměry 1. část

 

obrazek

Obr. 3: Jehlan - konstrukční rozměry 2. část

 

Volba zobrazení jehlanu na výkrese

Abychom dostatečně jednoznačně popsali vnější tvar jehlanu, je potřeba jej zobrazit minimálně ve dvou pohledech - nárysu a půdorysu. Pro zobrazení a zakótování vnitřní dutiny je potřeba zobrazit osový řez a pro zakótování zahloubeného otvoru pro šrouby použijeme řez částečný. Uspořádání pohledů na výkrese by mohlo vypadat například takto:

obrazek

Obr. 4: Jehlan - uspořádání pohledů na výkrese

 

Rozbor řešení

V případě výkresu podle výše uvedeného zadání je situace poměrně jednoduchá. Potřebujeme pouze v příslušné normě vyhledat rozměry zahloubení a určit podle pravidel hodnotu sklonu stěny jehlanu a velikost kuželovitosti vnitřní dutiny. Pak už zbývá pouze zakótovat všechny tvarové prvky ve zvolených pohledech a řezech a vyplnit údaje do rohového razítka. Vzhledem k velikosti jehlanu a zvolenému způsobu zobrazení nám pro výkres postačí formát A3 (297x420mm).

Možnou podobu hotového výkresu ukazuje další obrázek.

Obr. 5: Jehlan - konečná podoba výkresu