Výkres kostky

Výkres kostky

Úkolem této lekce je procvičit kreslení a kótování závitových otvorů a otvorů pro šrouby. Kostka, která je zobrazena na následujícím obrázku, slouží jako držák bočního vedení válečkového dopravníku, bránícího posouvání dopravovaných kusů mimo válečky. Otvory se zahloubením slouží k uchycení kostky k rámu dopravníku pomocí čtyř šroubů dle ČSN 02 1143. Čtyři otvory se závitem M10 slouží k uchycení vedení, které je vloženo s malou vůlí do vybrání šířky 40mm. Otvor se závitem M12 slouží pro uchycení polohového čidla, které je umístěno v místě půlkruhového vybrání v tělese kostky.

obrazek

Obr. 1: Kostka - pohled shora

 

obrazek

Obr. 2: Kostka - pohled zdola

 

 

Rozměry kostky jsou zadané na dalším obrázku. Poloha a provedení otvorů je popsána pro větší přehlednost v tabulce. V součástech obsahujících větší počet otvorů různého provedení je použití rozměrových tabulek poměrně časté.

obrazek

Obr. 3: Kostka - konstrukční rozměry (bokorys)

 

obrazek

Obr. 4: Kostka - schéma rozmístění otvorů

 

obrazek

Obr. 5: Kostka - konstrukční rozměry otvorů

 

Volba vyobrazení kostky na výkrese

Vyobrazení kostky na výkrese by mělo mít co nejméně pohledů a řezů. Vzhledem k velkému počtu různých otvorů, jejichž osy jdou všechny v jednom směru, je asi nejvhodnějším základním pohledem půdorys, ve kterém je patrná poloha a velikost všech otvorů. V tomto pohledu ale není možno získat téměř žádné informace o tvaru kostky, který je nejlépe patrný z nárysu. Samotný nárys ale neumožňuje okótování délkových parametrů některých otvorů. Toto vyřeší vhodně vedený lomený řez odvozený z půdorysu, procházející všemi typy otvorů. Rozmístění takto zvolených vyobrazení kostky na výkrese by pak mohlo být podle následujícího obrázku.

obrazek

Obr. 6: Kostka - rozmístění pohledů na výkrese

 

 

Požadavky na funkci, technologie výroby tvarových ploch a otvorů

Funkce kostky byla popsána v úvodu lekce. Z uvedených skutečností vyplývá, že jednotlivé rozměry kostky a rozteče děr není potřeba vyrábět se zvýšenou přesností, takže u všech rozměrů vystačíme s všeobecnými tolerancemi dle ISO 2768. Při kótování jednotlivých prvků se snažíme dodržet pravidlo, které říká, že jednotlivé konstrukční prvky by měly být pokud možno kótovány v jednom ze zvolených pohledů a na jednom z více totožných prvků. S ohledem na minimalizaci obrábění (frézování tvaru) bude nejvhodnějším polotovarem plochá ocelová tyč tažená za studena dle ČSN 42 6522 (DIN 174). Norma obsahuje nejbližší rozměr velikosti 60x40mm. Tvar kostky opracujeme na frézce. Drsnost ploch vzhledem k jejich účelu bude dostačující Ra 3,2 – Ra 6,3. Otvory pro šrouby a závity zhotovíme vrtáním na klasické vrtačce stejně jako válcové zahloubení, které vyrobíme příslušným záhlubníkem. Rovněž zde bude dostatečná drsnost Ra 6,3. Možnou podobu hotového výkresu na formátu A3 ukazuje obrázek.

obrazek

Obr. 7: Kostka - konečná podoba výkresu