Výkres ložiskového tělesa

Výkres ložiskového tělesa

Tato lekce je zaměřena na tvorbu výkresu ložiskového tělesa, jehož polotovarem je odlitek. Předmětem výkresu tedy není odlitek samotný, ale pouze operace související s opracováním odlitého polotovaru do podoby finálního výrobku. Předpokládejme, že odlitek je dodán ze slévárny očištěný od všech částí souvisejících s procesem lití (nálitky, vtoky atd.), je otryskán a po celém povrchu je opatřen základním nátěrem. (V barevných obrázcích znázorněno červenohnědou barvou.) Tvar a rozměry ložiskového tělesa ukazují následující obrázky.

obrazek

Obr. 1: Ložiskové těleso - pohled horní

 

obrazek

Obr. 2: Ložiskové těleso - pohled spodní

 

obrazek

Obr. 3: Ložiskové těleso - konstrukční rozměry 1.část

 

 

obrazek

Obr. 4: Ložiskové těleso - konstrukční rozměry 2.část

 

Na barevných obrázcích jsou všechny původní neobrobené plochy odlitku znázorněny červenohnědou barvou, opracované plochy jsou kovově lesklé.

 

 

Volba vyobrazení ložiskového tělesa

Na základě předchozích obrázků je rozhodování o druhu a počtu pohledů potřebných pro úplný popis tvaru a kompletní zakótování všech potřebných rozměrů poměrně jednoduché. Těleso nemá žádné složité vnitřní tvary, takže za základní pohled vybereme nárys. Pro zakótování tvaru všech otvorů a vybrání nám postačí osový řez přes ložiskové otvory a řez přes dva otvory pro upevňovací šrouby. Možné rozložení pohledů a řezů na výkrese normalizovaného formátu A3 (297x420mm) ukazuje další obrázek.

obrazek

Obr. 5: Ložiskové těleso - rozmístění pohledů na výkrese

 

 

Požadavky na funkci, technologie výroby

Ložiskové těleso podle zadávacích obrázků slouží pro uložení hřídele pohonu, která se otáčí ve dvou stejných kuličkových ložiskách. Hřídel má na vstupním konci řemenici hnanou od elektromotoru a na druhém konci, je osazena ozubeným pastorkem. Ložiska jsou na hřídeli uložena na stejném průměru a oddělena distanční trubkou. Celá sestava pastorek-ložisko-distanční trubka-ložisko je proti osazení hřídele dotažena KM maticí pojištěnou MB podložkou. Aby nedošlo k axiálnímu zatížení ložisek od dotažení KM matice, musí být délka osazení mezi otvory pro ložiska v ložiskovém tělese vždy kratší, než je délka distanční trubky mezi ložisky na hřídeli. Toho docílíme mínusovou tolerancí osazení v ložiskovém tělese a plusovou tolerancí distanční trubky na hřídeli. Velikost těchto tolerancí nevolíme příliš velkou, aby se nemohla hřídel i s ložisky v ložiskovém tělese axiálně pohybovat. V tělese volíme toleranci +0;-0,1mm, na distanční trubce by pak bylo +0; +0,1mm. Ložiskové těleso je i se smontovanou hřídelí upevněné k rámu stroje pomocí čtyř šroubů. Otvory pro šrouby vyvrtáme na vrtačce. Protože povrch odlitků bývá nerovný a hrubý, je nutno pro správnou funkci šroubového spoje opracovat dosedací plochy hlav šroubů záhlubníkem. Dosedací plocha ložiskového tělesa musí být rovněž obrobena, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že tato plocha musí být rovná, aby celé těleso na rám dobře lícovalo. Druhým velmi důležitým důvodem je fakt, že tato dosedací plocha je výchozí základnou, na kterou upneme těleso při obrábění otvorů pro ložiska. Bez opracování dosedací plochy není možné zajistit přesnou míru výšky hřídele nad rámem stroje, a nebylo by možné tuto míru ani přesně změřit. Měření přesné funkční míry výšky osy hřídele od nepřesné neobrobené plochy by postrádalo smysl. Pro mazání ložisek je v horní části ložiskového tělesa zhotoven závitový otvor, do kterého se zašroubuje maznička. Dosedací plocha mazničky je opět zarovnána záhlubníkem. Proti úniku maziva jsou ložiska z vnější strany opatřena vestavěným plechovým krytem. Opracování ložiskových otvorů provedeme na soustruhu. Pro upnutí budeme potřebovat vhodný přípravek zajišťující správkou míru výšky osy a její rovnoběžnost se základnou ložiskového tělesa.

 

Kótování a vyplnění rohového razítka, podoba hotového výkresu

Z předchozího textu a z funkce ložiskového tělesa je zřejmé, že budeme muset předepsat zvýšenou přesnost pro tři rozměry. Prvním z nich je pochopitelně průměr úložných otvorů pro ložiska. Toleranci zvolíme dle podkladů výrobců ložisek velikosti H7. Druhým funkčním rozměrem vyžadující vyšší přesnost než udává norma ISO 2768 je míra výšky osy ložisek od dosedací plochy tělesa. Velikost této tolerance zvolíme v rozmezí ±0,2mm. Posledním přesným rozměrem je délka osazení mezi oběma ložisky. Její velikost zvolíme, jak již bylo dříve řečeno, v rozmezí +0;-0,1mm. Drsnost obrobených ploch zvolíme tak, aby odpovídala tolerancím rozměrů a popsanému způsobu obrábění. Polotovarem je dle zadání odlitek. Číslo modelu mějme například 287-13. Vhodným materiálem by mohla být například šedá litina jakosti 42 2420.

Hotový výkres ložiskového tělesa by potom mohl mít například tuto podobu.

obrazek

Obr. 6: Ložiskové těleso - konečná podoba výkresu