Příklady k tvorbě výkresů sestav

Příklady k tvorbě výkresů sestav

Následující kapitoly jsou věnovány výkresům sestav. Tyto výkresy mají řadu specifických rysů, kterými se liší od výkresů jednotlivých dílů, které v technické praxi často označujeme jako tzv. detaily sestavy. Nejprve tedy definujeme, co obsahuje výkres sestavy a pak budou popsány odlišnosti mezi oběma typy výkresů. V lekcích věnovaných tvorbě výkresů sestav si ukážeme, jak postupovat při zhotovení výkresu jednoduché svařované sestavy a výkresu sestavy montovaného celku. V rámci těchto lekcí nebude již podrobně popisován proces tvorby výkresů jednotlivých dílů (detailů) zmíněných sestav, ale zaměříme se především na výslednou podobu výkresu sestavených celků a na postupy jejich tvorby. Pro úspěšnou práci na výkrese sestavy je bezpodmínečně nutné perfektně zvládat principy tvorby výkresů samostatných součástí (detailů) všech typů tak, jak byly ve stručnosti popsány v předcházejících lekcích této učebnice.