Rohová razítka na výkresech sestav

Rohová razítka na výkresech sestav

Podoba samotného rohového razítka na výkrese sestavy je prakticky stejná jako na výkrese jednotlivé součásti. Odlišnosti jsou prakticky pouze v jeho vyplnění. V zásadě mohou nastat 3 případy:

  • Kusovník je zhotovený přímo na výkrese jako nástavba rohového razítka.

  • Kusovník je na odděleném listě a šablona výkresu sestavy má stejné razítko jako šablona pro výkres jednotlivé součásti.

  • Kusovník je na odděleném listě a šablona výkresu sestavy má stejné razítko jako šablona pro výkres jednotlivé součásti, ve kterém jsou vypuštěny oddíly určené pro vyplnění údajů, týkající se pouze výkresu jednotlivé součásti (razítko je zjednodušené.)

Nejsnáze si o jednotlivých případech uděláme představu na základě následujících obrázků.

 

Kusovník je zhotovený přímo na výkrese jako nástavba rohového razítka

Pro vyplnění jednotlivých polí spodní části razítka platí stejné zásady jako pro vyplňování razítka výkresu samostatné součásti. Vyplňování polí kusovníku se věnuje následující samostatná lekce.

obrazek

Obr. 1: Kusovník jako nástavba rohového razítka výkresu

 

 

Kusovník je na odděleném listě a šablona výkresu sestavy má stejné razítko jako šablona pro výkres jednotlivé součásti

V tomto případě je razítko sice stejné jako na výkrese jednotlivé součásti, ale červeně podbarvená pole se zde nevyplňují! Pro vyplnění ostatních polí platí stejné zásady jako pro vyplňování razítka výkresu samostatné součásti.

obrazek

Obr. 2: Úplné rohové razítko na výkrese sestavy s kusovníkem na samostatném listu

 

 

Kusovník je na odděleném listě a šablona výkresu sestavy má zjednodušené razítko

Vzor zjednodušeného razítka sestavného výkresu s odděleným kusovníkem ukazuje další obrázek. Pro vyplnění jednotlivých polí platí stejné zásady jako pro vyplňování razítka výkresu samostatné součásti.

obrazek

Obr. 3: Zjednodušené rohové razítko na výkrese sestavy s kusovníkem na samostatném listu