Základní jednotky SI

Základní jednotky SI

Roku 1960 bylo určeno šest základních jednotek: metr, kilogram sekunda, ampér, kelvin a kandela. V roce 1971 byla přijata jako základní ještě jednotka pro látkové množství - mol.

název veličiny značka jednotka značka jednotky
délka l metr m
hmotnost m kilogram kg
čas t sekunda s
elektrický proud I ampér A
termodynamická teplota T kelvin K
svítivost I kandela cd
látkové množství n mol mol

Doplňkové jednotky SI

Jsou to jednotky, které nebyly zařazeny mezi jednotky základní ani odvozené

název veličiny jednotka značka jednotky
rovinný úhel radián rad
prostorový úhel steradián sr

Vybrané odvozené jednotky

Tyto jednotky vznikají pomocí definičních vztahů z jednotek základních a doplňkových. Mohou také vzniknout z jednotek odvozených, které mají samostatné názvy.

jednotka Značka jednotky veličina Značka veličiny rozměr
čtverečný metr m2 obsah S m2
krychlový metr m3 objem V m3
newton N síla F m·kg·s-2
watt W výkon P m2·kg·s-3
joule J práce, energie, teplo W, E, Q m2·kg·s-2
volt V elektrické napětí U m2·kg·s-3·A-1
ohm Ω elektrický odpor R m2·kg·s-3·A-2

 

Zdroje
  • KARÁSEK, Jiří. Historie metrologie, jednotky SI. In: METROLOGIE A MONTÁŽ [online]. [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.techno-mat.cz/data/katedry/kom/KOM_MM_PR_02_CZE_Karasek_Historie_metrologie.pdf
  • SKLENÁK. Úvod do metrologie – 2. Mezinárodní soustava jednotek - SI. In: Úvod do metrologie [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fartemis.osu.cz%3A8080%2Fartemis%2Fuploaded%2F171_UVMET%252002.doc&ei=l7jPU7H5NJSV7AaQroCQCQ&usg=AFQjCNGBwscDGERAJUhIt8w4ks-goK3NWA&bvm=bv.71667212,d.ZGU
  • Soustava SI a měření fyzikálních veličin. In: Soustava SI [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ped.muni.cz%2Fwphy%2FPrirodoveda%2FTexty%2FSoustava%2520SI%2520a%2520mereni%2520fyzikalnich%2520velicin.doc&ei=fbzPU6W8O7Hn7AaXlIGQDA&usg=AFQjCNF3Sg8YGOj25hwO6D_rJF75ggIOzw&bvm=bv.71667212,d.ZGU
  • Měřící soustavy jednotek. In: Fyzika cvičení [online]. 2012 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdum.gymik.cz%2FIII-2-%25208%2520fyzikalni%2520%2520mereni%2F01-soustavy%2520jednotek%2F01%2520%2520M%25EC%25F8%25EDc%25ED%2520soustavy%2520jednotek.ppt&ei=Wr7PU-yUOovT7Ab-voDgCw&usg=AFQjCNGPr24r75_uWxOajjHLalk-7nr_Jg&bvm=bv.71667212,d.ZGU
  • Soustava SI. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI

Obrázky:

  • Obr. 1: Radián. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Radian?uselang=cs#mediaviewer/File:Circle_radians.gif
  • Obr. 2: Steradián. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-22]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steradian.jpg?uselang=cs
Obrázek

Obr. 1: Radián

Obrázek

Obr. 2: Steradián