Násobné jednotky

Násobné jednotky

Tyto jednotky se tvoří pomocí předpon obvykle podle třetí mocniny deseti. Ve výjimečných případech je možno použít i předpony vyjadřující první nebo druhou mocninu deseti. Značka předpony se spojuje se značkou jednotky v jeden celek. Předpona tvoří s názvem jednotky jedno slovo. Není možné použít více než jednu předponu.

předpona značka násobek  
exa E 1 000 000 000 000 000 000 1018
peta P 1 000 000 000 000 000 1015
tera T 1 000 000 000 000 1012
giga G 1 000 000 000 109
mega M 1 000 000 106
kilo k 1 000 103
hekto h 100 102
deka da 10 101

 

předpona značka násobek  
deci d 0,1 10-1
centi c 0,01 10-2
mili m 0,001 10-3
mikro μ 0,000 001 10-6
nano n 0,000 000 001 10-9
piko p 0,000 000 000 001 10-12
femto f 0,000 000 000 000 001 10-15
atto a 0,000 000 000 000 000 001 10-18

 

Zdroje
  • SKLENÁK. Úvod do metrologie – 2. Mezinárodní soustava jednotek - SI. In: Úvod do metrologie [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fartemis.osu.cz%3A8080%2Fartemis%2Fuploaded%2F171_UVMET%252002.doc&ei=l7jPU7H5NJSV7AaQroCQCQ&usg=AFQjCNGBwscDGERAJUhIt8w4ks-goK3NWA&bvm=bv.71667212,d.ZGU
  • KARÁSEK, Jiří. Historie metrologie, jednotky SI. In: METROLOGIE A MONTÁŽ [online]. [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.techno-mat.cz/data/katedry/kom/KOM_MM_PR_02_CZE_Karasek_Historie_metrologie.pdf
  • Soustava SI a měření fyzikálních veličin. In: Soustava SI [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ped.muni.cz%2Fwphy%2FPrirodoveda%2FTexty%2FSoustava%2520SI%2520a%2520mereni%2520fyzikalnich%2520velicin.doc&ei=fbzPU6W8O7Hn7AaXlIGQDA&usg=AFQjCNF3Sg8YGOj25hwO6D_rJF75ggIOzw&bvm=bv.71667212,d.ZGU
  • Měřící soustavy jednotek. In: Fyzika cvičení [online]. 2012 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdum.gymik.cz%2FIII-2-%25208%2520fyzikalni%2520%2520mereni%2F01-soustavy%2520jednotek%2F01%2520%2520M%25EC%25F8%25EDc%25ED%2520soustavy%2520jednotek.ppt&ei=Wr7PU-yUOovT7Ab-voDgCw&usg=AFQjCNGPr24r75_uWxOajjHLalk-7nr_Jg&bvm=bv.71667212,d.ZGU
Úkol

Vymyslete jednoduchou básničku, která bude obsahovat jednotlivé předpony násobných jednotek.