Kilogram

Kilogram

Kilogram je základní jednotkou hmotnosti. Jedná se o jedinou jednotku soustavy SI, která je definována pomocí prototypu. Přestože je název tvořen předponou kilo, jedná se o jednotku základní. Naproti tomu gram je jednotkou násobnou. První snaha definovat kilogram pochází z roku 1875, kdy zástupci 17 států podepsali tzv. metrickou konvenci. Původně byl kilogram spojen s metrem a to tak, že 1 dm3 čisté odvzdušněné vody o teplotě 4°C váží 1 kilogram. Později byl vyroben mezinárodní prototyp kilogramu, což je válec o výšce i průměru 39 mm vyrobený ze slitiny 90 % platiny a 10 % iridia. Podle něj byly vyrobeny identické kopie pro jednotlivé státy.

Podle rozhodnutí Generální konference pro míry a váhy z roku 1901 je kilogram definován jako jednotka hmotnosti takto:

 • s přihlédnutím k rozhodnutí Mezinárodního výboru pro míry a váhy ze dne 15. října 1887, podle kterého je kilogram definován jako jednotka hmotnosti,

 • s přihlédnutím k rozhodnutí, obsaženém ve schválení prototypů metrického systému, jednoznačně přijatém Generální konferencí pro míry a váhy dne 26. září 1889

 • a vzhledem k nutnosti ukončit nejednoznačnosti, které v současné praxi stále existují ohledně významu slova váha, které se někdy používá pro hmotnost a někdy pro mechanickou sílu.

Konference vyhlašuje, že:

Kilogram je jednotka hmotnosti; je roven hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu.

Slovo váha označuje kvantitu stejné povahy jako síla: váha tělesa je součinem jeho hmotnosti a tíhového zrychlení; jmenovitě normální váha tělesa je součin jeho hmotnosti a normálního tíhového zrychlení.

Hodnota normálního tíhového zrychlení přijatá Mezinárodní službou pro míry a váhy je 980,665 cm·s-2

Zdroje
 • BUREŠ, Jiří. Z historie kilogramu. Converter [online]. 2002 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.converter.cz/prevody/historie-kilogram.htm
 • KARÁSEK, Jiří. Historie metrologie, jednotky SI. In: METROLOGIE A MONTÁŽ [online]. [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.techno-mat.cz/data/katedry/kom/KOM_MM_PR_02_CZE_Karasek_Historie_metrologie.pdf
 • KOLÁŘOVÁ, Hana a Roman KUBÍNEK. Fyzika stručně a jasně: přehled fyziky v příkladech a textových otázkách. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 204 s. ISBN 978-802-4420-837.
 • Definice fyzikálních jednotek. REMION - Laboratorní průvodce [online]. [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://www.labo.cz/mft/jeddef.htm
 • Kilogram. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilogram
 • SKLENÁK. Úvod do metrologie – 2. Mezinárodní soustava jednotek - SI. In: Úvod do metrologie [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fartemis.osu.cz%3A8080%2Fartemis%2Fuploaded%2F171_UVMET%252002.doc&ei=l7jPU7H5NJSV7AaQroCQCQ&usg=AFQjCNGBwscDGERAJUhIt8w4ks-goK3NWA&bvm=bv.71667212,d.ZGU
 • TARÁBEK, Pavol. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2004, 224 s. ISBN 80-862-8539-1.
 • Soustava SI a měření fyzikálních veličin. In: Soustava SI [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ped.muni.cz%2Fwphy%2FPrirodoveda%2FTexty%2FSoustava%2520SI%2520a%2520mereni%2520fyzikalnich%2520velicin.doc&ei=fbzPU6W8O7Hn7AaXlIGQDA&usg=AFQjCNF3Sg8YGOj25hwO6D_rJF75ggIOzw&bvm=bv.71667212,d.ZGU

Obrázky:

 • Obr. 1: Vzor kilogramu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-22]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kilogram#mediaviewer/File:National_prototype_kilogram_K20_replica.jpg
Obrázek

Obr. 1: Vzor kilogramu

Pracovní list

Převeďte:
58 g =           kg
0,0047 t =      mg
12 kg =          µg
36 mg =         µg
6 300 ng =      mg
0,00078 mg =  pg
0,75 g =          µg
250 000 mg =  t
0,0069 µg =     pg
950 ng =          mg

Co je více?
9,5 µg nebo 950 ng
5 800 000 g nebo 58 t
0,15 kg nebo 150 000 mg
7,4 g nebo 740 000 µg
5 mg nebo 500 µg
1,5 mg nebo 1 500 000 ng
4,8 pg nebo 0,0048 ng
2,3 mg nebo 0,023 g
890 µg nebo 0,00089 g
0,089 g nebo 890 000 ng

 

Výsledky:
58 g = 0,058 kg
0,0047 t = 4 700 000 mg
0,12 kg = 120 000 000 µg
36 mg = 36 000 µg
6 300 ng = 0, 0063 mg
0,00078 mg = 780 000 pg
0,75 g = 750 000 µg
250 000 mg = 0,25 t
0,0069 µg = 6 900 pg
950 ng = 0,00095 mg


9,5 µg > 950 ng
5 800 000 g < 58 t
0,15 kg = 150 000 mg
7,4 g > 740 000 µg
5 mg > 500 µg
1,5 mg = 1 500 000 ng
4,08 pg < 0,0048 ng
2,3 mg < 0,023 g
890 µg = 0,00089 g
0,089 g > 890 000 ng