Kelvin

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty. Značka této jednotky je K. Kelvinovu stupnici měření teplot navrhl skotský matematik a fyzik William Thomson, který byl za své výrazné vědecké úspěchy povýšen do šlechtického stavu pod jménem lord Kelvin.

Teplotní stupnice byla vytvořena lordem Kelvinem v polovině 19. století. Za nulový bod stupnice, který se nazývá absolutní nula, je považována nejnižší možná teplota jakékoliv látky ve vesmíru. Druhý bod stupnice je trojný bod vody, což je teplota, za které vedle sebe současně existuje led, voda a vodní pára. Tento bod odpovídá 273,16 K při tlaku 1,013 25 .105 Pa.

Jednotka kelvin je široce používána vědci. Naproti tomu v běžném životě se využívají jiné stupnice, a to stupnice Celsiova nebo Fahrenheitova. Rozdíl teplot jeden stupeň v Celsiově i Kelvinově stupnici je stejný.

 

Definice Kelvinu:

 

Kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody. Termodynamická teplota začíná absolutní nulou. Termodynamická teplota trojného bodu vody je 273,16 K. Nule Celsiovy stupnice přísluší termodynamická teplota 273,15 K přesně. Leží 0,01 K pod trojným bodem.

Zdroje
  • Kelvin Scale. Windows to the Universe [online]. 1995-1999 [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/temperature/kelvin.html
  • Kelvin. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
  • KOLÁŘOVÁ, Hana a Roman KUBÍNEK. Fyzika stručně a jasně: přehled fyziky v příkladech a textových otázkách. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 204 s. ISBN 978-802-4420-837.
  • TARÁBEK, Pavol. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2004, 224 s. ISBN 80-862-8539-1.
  • William Thomson. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Thomson
  • Definice fyzikálních jednotek. REMION - Laboratorní průvodce [online]. [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://www.labo.cz/mft/jeddef.htm

Obrázky: 

  • Obr. 1: Teploměr. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-22]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CelsiusKelvinThermometer.jpg?uselang=cs
Osobnosti

William Thomson (1824 - 1907)

William Thomson se narodil 26. června 1824 v Belfastu. Do svých deseti let byl vzděláván otcem. S ním pak přešel na univerzitu v Glasgow. V patnácti letech už psal pojednání o vedení tepla. Později studoval v Cambridgi a pak pracoval v Paříži, kde se věnoval kalorimetrii. Po návratu byl jmenován profesorem fyziky. Během svého života sestrojil řadu vynálezů, např. kvadrantový elektroměr, přístroje pro měření elektřiny v atmosféře nebo nový typ buzoly. Osobně se také podílel na kladení transatlantických kabelů. Za to byl povýšen do šlechtického stavu a materiálně zajištěn. Na postu profesora přírodních věd na universitě v Glasgowě působil lord Kelvin dlouhých 53 let. Po odchodu do důchodu se soustředil na své patenty a obchod. V roce 1900 byla založena firma Kelvin and James White Ltd., jež vyráběla různé druhy kompasů a podmořských tlakových hloubkoměrů. Tyto přístroje byly namontovány na mnoho význačných lodí. Lord Kelvin zemřel 17. prosince 1907 ve svém domě v milovaném Largs, ve Skotsku. Byl pohřben ve Westminstském opatství v Londýně vedle ostatků Sira Isaaca Newtona. Byl jeden z nejvlivnějších vědců devatenáctého století. Zanechal po sobě neuvěřitelných 661 vědeckých publikací a 70 patentů.

Obrázek

Obr. 1: Teploměr

Pracovní list

Převeďte:
1 K =           °C
313,15 K =   °C
1 000 °C =    K
- 21 °C =      K
93 °C =        K
259,15 K°C
31 °C =        K
67 K =        °C
124 K =       °C
42 K =         °C

 

Výsledky:
1 K = - 272,15 °C
313,15 K = 40 °C
1 000 °C = 1273,15 K
- 21 °C = 252,15 K
93 °C = 366,15 K
259,15 K = - 14 °C
31 °C = 304,15 K
67 K = - 206,15 °C
124 K =  - 149,15 °C
42 K = - 231,15 °C