Kandela

Kandela

Kandela je jednou ze sedmi základních jednotek soustavy SI, je jednotkou svítivosti. Název jednotky byl odvozen od latinského slova candela (svíce, svíčka) a značí se cd. Kandela vyjadřuje svítivost světelného zdroje, který v daném směru emituje (vyzařuje) monochromatické záření o frekvenci 540·1012 hertzů a jehož zářivost (zářivá intenzita) v tomto směru činí 1/683 wattů na jeden steradián.

Definice kandely:

Nejprve byla tato jednotka definována jako svítivost svíčky definovaného složení. Typů referenčních svíček však existovalo několik a navíc bylo složité zachovat přesně stejné podmínky hoření. Později byla proto jednotka předefinována jako svítivost 1/600 000 m² povrchu absolutně černého tělesa ve směru kolmém k tomuto povrchu při teplotě tuhnutí platiny (1768 °C) při normálním tlaku (101 325 Pa). Tato definice byla přijata na XIII. generální konferenci pro míry a váhy v roce 1967.

Současná definice platí od roku 1979. Všechny definice popisují prakticky stejnou jednotkovou svítivost, která stále odpovídá svítivosti plamene jedné běžné svíčky ve vodorovném směru.

Svítivosti běžně používaných zdrojů světla:

 • LED dioda (starý typ) – 0,005 cd

 • svíčka – 1 cd

 • žárovka 100 W –  135 - 200 cd

 • reflektory v autě – 100 000 cd

 • fotografický blesk – až 1 000 000 cd

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
kandela cd 1 kandela = 1 kandela
Carcelova lampa carcel 1 kandela = 0,103 Carcelova lampa
decimální svíčka DB 1 kandela = 0,989 decimální svíčka
Harcourtova lampa harcourt 1 kandela = 0,101 Harcourtova lampa
Hefnerova svíčka HK 1 kandela = 1,087 Hefnerova svíčka
mezinárodní svíčka IC 1 kandela = 0,98 mezinárodní svíčka
parafínová svíčka VK 1 kandela = 0,923 parafínová svíčka
pentanová svíčka   1 kandela = 0,998 pentanová svíčka
spermacetátová lampa   1 kandela = 0,862 spermacetátová lampa
Violleova svíčka violle 1 kandela = 0,049 Violleova svíčka
Zdroje
 • KOLÁŘOVÁ, Hana a Roman KUBÍNEK. Fyzika stručně a jasně: přehled fyziky v příkladech a textových otázkách. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 204 s. ISBN 978-802-4420-837.
 • TARÁBEK, Pavol. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2004, 224 s. ISBN 80-862-8539-1.
 • Jednotka svítivosti - kandela. In: Fyzmatik [online]. 2009 [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://fyzmatik.pise.cz/45-jednotka-svitivosti-kandela.html
 • Kandela. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kandela
 • Definice fyzikálních jednotek. REMION - Laboratorní průvodce [online]. [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://www.labo.cz/mft/jeddef.htm
 • Jednotka svítivosti - kandela. Fyzmatik [online]. 2014 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://fyzmatik.pise.cz/45-jednotka-svitivosti-kandela.html