Pracovní listy - vhodné i pro ZŠ

Zdroje
  • BACHTÍKOVÁ, Renata. Fyzikální veličiny - převody jednotek. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 08. 04. 2011, [cit. 2015-01-15]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/fyzikalni-veliciny-prevody-jednotek.html>. ISSN 1802-4785.
  • ČEKALOVÁ, Lenka. Převody jednotek na šachovnici. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 02. 11. 2011, [cit. 2015-01-15]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/prevody-jednotek-na-sachovnici.html>. ISSN 1802-4785.
  • KOČOVÁ, Kamila. Převody jednotek. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 07. 09. 2010, [cit. 2015-01-15]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/prevody-jednotek-3.html>. ISSN 1802-4785.
Přílohy
Prevody jednotek na sachovnici.pdf Stáhnout
Prevody jednotek na sachovnici reseni .pdf Stáhnout
Prevody jednotek na sachovnici zadani .pdf Stáhnout
Fyzikalni veliciny prevody.pdf Stáhnout
Prevody jednotek 1.pdf Stáhnout
Prevody jednotek 2.pdf Stáhnout
Pracovní list

Převeďte na zadané jednotky:
1 300 cm =                m
1 300 cm =                km
1 300 cm =                dm
1 300 cm =                mm

6 257 cm =                m
6 257 cm =                km
6 257 cm =                mm

1 307 000 cm =           m
1 307 000 cm =           km
1 307 000 cm =           mm

568 cm    =                 m
568 cm    =                 mm
568 cm    =                 dm
568 cm    =                 km

3 625 100 m   =           km
3 625 100 m   =           dm
3 625 100 m   =           cm
3 625 100 m   =           mm

685 km          =            m
685 km          =            dm
685 km          =            cm
685 km          =            mm

103 277 m =                 km
103 277 m =                 dm
103 277 m =                 cm
103 277 m =                 mm

Kolik milimetrů je 1/4 metru?
Z kusu drátu dlouhého 158 metrů odstřihli nejdříve 28,9 cm, pak ještě 54,3 dm. Kolik metrů drátu zůstalo?

Převeďte na zadané jednotky:
4 kg =    g                  
3 t =       kg                        
5 t + 300 kg =       kg    
12 kg =     g                
8 t =       kg                      
18 t + 200 kg =     kg
4 000 g =   kg                
6 000 kg =    t                         
4 500 g =    kg        g
380 t =       g

 

70 kg =   g
49 mg =   g
51 ng =   µg
27 pg =   ng
3 dg =   g
67 mg =   ng
13 dg =   g
1 kg =   mg
21 t =   g
47 dg =   kg

210 krav spotřebuje za den 12,6 t sena. Kolik kg sena spotřebuje jedna kráva za jeden den?
Cihla váží 1 kg a půl cihly. Kolik váží jedna cihla?

Převeďte na zadané jednotky:
62 h =       d
0,5 min =       s
485 s =       min
5 200 ms =       s
8 d =       min
360 000 ms =       h
6,1 h =       s
4 200 min =       h
0,008 s =       ms
0,4 d =       s
144 h =       d
0,6 min =       s
728 s =       min
9 000 ms =       s
9 d =       min
340 000 ms =       h
1,6 h =       s
2 800 min =       h
0,005 s =       ms
0,7 d =       s
0,003 h =         ms
 

Pokud čtyři kočky sežerou čtyři myši během čtyř minut, za jaký čas 110 koček sežere 110 myší?
Vypočítejte kolik hodin trvají prázdniny, pokud trvají 8 týdnů.

 

 

Výsledky:
1 300 cm = 13 m
1 300 cm = 0,013 km
1 300 cm = 130 dm
1 300 cm = 13 000 mm

6 257 cm = 62,57 m
6 257 cm = 0,06257 km
6 257 cm = 62 570 mm

1 307 000 cm = 13 070 m
1 307 000 cm = 13,07 km
1 307 000 cm = 13 070 000 mm

568 cm = 5,68 m
568 cm = 5 680 mm
568 cm = 56,8 dm
568 cm = 0,00568 km

3 625 100 m = 3 625,1 km
3 625 100 m = 36 251 000 dm
3 625 100 m = 362 510 000 cm
3 625 100 m = 3 625 100 000 mm

685 km = 685 000 m
685 km = 6 850 000 dm
685 km = 68 500 000 cm
685 km = 685 000 000 mm

103 277 m = 103,277 km
103 277 m = 1 032 770 dm
103 277 m = 10 327 700 cm
103 277 m = 103 770 000 mm

1/4 metru je 250 mm.
Zůstalo 152,281 m drátu.

Výsledky:
4 kg = 4 000 g                  
3 t = 3 000 kg                        
5 t + 300 kg = 5 300 kg    
12 kg = 12 000 g                
8 t = 8 000 kg                      
18 t + 200 kg = 18 200 kg
4 000 g = 4 kg                
6 000 kg = 6 t                         
4 500 g = 4 kg 500 g
380 t = 380 000 000 g

70 kg = 70 000 g
49 mg = 0,049 g
51 ng = 0,051 µg
27 pg = 0,027 ng
3 dg = 30 g
67 mg = 67 000 000 ng
13 dg = 130 g
1 kg = 1 000 000 mg
21 t = 21 000 000 g
47 dg = 470 000 kg

Jedna kráva spotřebuje za den 60 kg sena.
Jedna cihla váží 1,5 kg.

Výsledky:
62 h = 2,58333 d
0,5 min = 30 s
485 s = 8,08333 min
5 200 ms = 5,2 s
8 d = 11 520 min
360 000 ms = 0,1 h
6,1 h = 21 960 s
4 200 min = 70 h
0,008 s = 8 ms
0,4 d = 34 560 s
144 h = 6 d
0,6 min = 36 s
728 s = 12,1333 min
9 000 ms = 9 s
9 d = 12 960 min
340 000 ms = 0,0944444 h
1,6 h = 5 760 s
2 800 min = 46,6667 h
0,005 s = 5 ms
0,7 d = 60 480 s
0,003 h = 10 800 ms
 

110 koček sežere 110 myší za 4 minuty.
Osmitýdenní prázdniny trvají 1 344 hodin.