Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění

Úvod do elektronické učebnice fyziky Mechanické kmitání a vlnění

Vážení pedagogové, milí žáci
tato elektronická učebnice fyziky je hlavně určena pro střední školu, ale některé části (texty, úlohy, obrázky, videa, grafy) poslouží i žákům a učitelům základní školy.

Jednotlivé učivo je přehledně rozděleno do kapitol (a podkapitol).

Tato učebnice byla zpracována jako stručný výpis již dobře známé a používané učebnice Mechanické kmitání a vlnění (nakladatelství PROMETHEUS). V dnešní době tabletů a mobilních telefonů může sloužit jako zkrácený, elektronický výpis "toho nejdůležitějšího" pro pedagogy a žáky, podobně jako slouží sešit.

V žádném případě nemůže sloužit jako náhrada učebnice "papírové", kde je učivo vysvětleno mnohem podrobněji.

Na druhé straně je v této učebnici i mnoho nových podnětů – grafů, obrázků, tabulek, videí, úloh, měření, zvuků, ..., které "papírová" učebnice nemá a ani mít nemůže (video, zvuk, el. odkaz).

Přejeme Vám příjemný čas strávený s touto fyzikou.

Kyvadlo (Techmania Science Center v Plzni)

Zdroje

K vypracování této zkrácené elektronické učebnice byly hlavně použity tyto tři zdroje:

  • LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia: Mechanické kmitání a vlnění. 3. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 129 s. ISBN 80-719-6216-3.
  • REICHL, Jaroslav. Encyklopedie fyziky. [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/
  • Wikipedie. [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org

Pokud není uvedeno jinak (uvnitř každé kapitoly), autorem obrázků, videí, tabulek, grafů, zvuků, ... je autor této učebnice Václav Pazdera nebo autor je neznámý.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Kyvadlo