Zdroje zvuku

Zdroje zvuku

Zdrojem zvuku je chvění pružných těles (video - gramofon).

obrazek

Obr. 1: Demonstrace zdroje zvuku s ladičkou

Chvění ladičky (obr. 1) vyvoláme úderem do jednoho z ocelových ramen. O tom, že ramena kmitají příčně, se přesvědčíme přiložením lehké kuličky zavěšené na vlákně. Ladička kmitá harmonicky s konstantní frekvencí. Chvění ladičky se přenáší na nožku, která kmitá podélně. Ladička je upevněna na rezonanční skříňce, která zvuk ladičky rezonancí zesílí. O tom se můžeme přesvědčit záznamem zvuku ladičky pomocí měřícího systému (např. Vernier nebo jiný). Zvuk ladičky je snímán mikrofonem a jeho časový diagram vidíme na obr. 2.

Obr. 2: Časový diagram zvuku ladičky (f = 440 Hz) zaznamenaný programem SoundcardScope (na videu_1 je zaznamenána frekvence této ladičky)

Zvuk jiného hudebního nástroje je sice periodický, ale není harmonický (obr. 3).

Obr. 3: Časový průběh hudebního zvuku „e“ kytary

Periodické zvuky nazýváme hudební zvuky nebo tóny. Jestliže má zvuk harmonický průběh, je to jednoduchý tón. Periodické zvuky složitějšího průběhu označujeme jako složené tóny.

Mezi hudební zvuky patří nejen zvuky hudebních nástrojů, ale i např. samohlásky řeči.

obrazek

Obr. 4: Časové diagramy samohlásek

Právě odlišnost časového průběhu zvuků z různých zdrojů umožňuje jejich vzájemné rozlišení (hlasy různých lidí, zvuk různých hudebních nástrojů).

Zvuky souhlásek jsou neperiodické.

obrazek

Obr. 5: Časový diagram souhlásky

Neperiodické zvuky vnímáme jako hluk (praskot, bušení, skřípání apod.). Zvláštním případem neperiodického zvuku je šum.

Měření M.7 - Určení časových diagramů různých zvuků

Úlohy:

1. Pomocí měřícího systému naměřte časový průběh různých zvuků.

2. Změřte časový průběh různých ladiček (s různou frekvencí).

3. Změřte časový průběh dvou ladiček s přibližně stejnou frekvencí.

4. Změřte časový průběh stejných tónů (např. a1) na různých hudebních nástrojích.

5. Pomocí ladičky s hrotem vytvořte časový průběh na začazené sklíčko.

Obr. 6: Skleněnou desku začadíme plamenem svíčky. Ladičku rozechvějeme a hrotem ladičky pohybujeme poměrně rychle, ale rovnoměrně, po začazené desce.

6. Řešte další úlohy podle návodu L. Dvořáka (odkaz).  [1]

Zdroje
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Ladička 440 Hz

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Gramofon