Vlastnosti kapalin a plynů

Vlastnosti kapalin a plynů

Pro kapaliny a plyny používáme stejný název tekutiny. Jejich společnou vlastností je tekutost. Kapaliny i plyny se dají přelévat.

Bez větších problémů se přelévají tekutiny, jejichž hustota je větší než hustota vzduchu. Problém nastává, pokud má tekutina hustotu srovnatelnou s hustotou vzduchu, případně hustotu menší. Proto se u plynů demonstruje přelévání pod vodou. Plyn vypouštíme z nádoby, která je níž, do nádoby nad ní (je vidět bublinky plynu).

Další společnou vlastností je nestálost jejich tvaru, který získávají vždy podle tvaru nádoby, ve které se nacházejí (čaj v konvici, helium v nafukovací hračce).

Obr. 1: Čaj v konvici

obrazek

Obr. 2: Helium v nafukovací hračce

 

Kapaliny

Typickou vlastností kapalin je stálý objem, malá stlačitelnost a volná hladina.

Pokud u kapalin zanedbáme vypařování, lze jejich objem považovat za stálý. Malá stlačitelnost souvisí se silovým působením mezi částicemi. V praxi se této vlastnosti využívá v hydraulických systémech (brzdy, lisy, zvedáky).

http://www.fyzikalni-experimenty.cz/cz/mechanika/hydraulicky-lis/

http://kabinet.fyzika.net/aplety/hydraul/jerab.htm

 

obrazek

Obr. 3: Hydraulické zařízení u traktoru

 

Volná hladina, která se u kapalin vytváří, je rovnoběžná se zemským povrchem.

Obr. 4: Hladiny jsou rovnoběžné se zemským povrchem

 

Plyny

Plyny nemají stálý tvar ani objem, nevytvářejí volný povrch, svým objemem vyplní celou nádobu a jsou stlačitelné (vzduch ve fotbalovém míči).

obrazek

Obr. 5: Fotbalový míč

Kapaliny a plyny se liší svojí tekutostí (viskozitou). Příčinou je vnitřní tření uvnitř tekutiny. Tekutost nijak nesouvisí s hustotou tekutin. Olej je méně tekutý než voda, přesto má menší hustotu.

Ideální kapalina je dokonale tekutá, bez vnitřního tření a zcela nestlačitelná.

Ideální plyn je dokonale tekutý, bez vnitřního tření a dokonale stlačitelný.

Úkol

Vhodné i pro žáky ZŠ:

  • Zjistěte, na jakém principu fungují hydraulické brzdy a seznamte se s ním.

  • K čemu se v praxi používá libela?

  • Proč se u umyvadel a toalet používají sifony?

  • K čemu slouží kompresor a vývěva?

  • Jakým cizím slovem lze nahradit slovo „nespojité“?