Proudění reálné kapaliny

Proudění reálné kapaliny

V reálných kapalinách působí síly vnitřního tření.

Mezní vrstva kapaliny – jedná se o vrstvu kapaliny, která se dotýká stěn trubice, a částice se v ní pohybují nejmenší rychlostí. Nejrychleji se pohybují částice kapaliny, které procházejí středem trubice.

Laminární proudění

 • malé rychlosti

 • proudnice jsou rovnoběžné

 • vodovodní kohoutek mírně otevřený

Turbulentní proudění

 • větší rychlosti

 • proudnice se proplétají

 • projevuje se šum vody

 • vodovodní kohoutek otevřený naplno

K udržení proudění se používají čerpadla.

Úkol
 • Kde v přírodě, nebo v praxi se můžeme setkat s laminárním prouděním?

 • Kde v přírodě, nebo v praxi se můžeme setkat s turbulentním prouděním?

 • Kde a proč se v praxi používají čerpadla?

Doplňující učivo
 • Na internetu zjistěte k čemu se používá Venturiho trubice a popište její princip.
 • Na internetu zjistěte k čemu se používá Pitotova trubice a popište její princip.