Obtékání těles reálnou tekutinou

Obtékání těles reálnou tekutinou

Těleso a tekutina se vůči sobě vzájemně pohybují a projevuje se odpor prostředí.

Malé rychlosti

Obr. 1: Proudnice při malých rychlostech tekutiny

 

Větší rychlosti

Obr. 2: Proudnice při velkých rychlostech tekutiny

 

\fn_cm F=\frac{1}{2}C\rho Sv^{2}

Tento vztah platí jen pro středně velké rychlosti.

F...velikost aerodynamické odporové síly, C…součinitel odporu, ρ…hustota vzduchu, S…obsah průřezu tělesa kolmého na směr pohybu, v…velikost relativní rychlosti

Součinitel odporu závisí na tvaru tělesa.

Obr. 3: Součinitelé odporu pro různé tvary těles

 

Nejmenší součinitel odporu mají tělesa aerodynamických tvarů (tvar kapky).

Křídlo letadla

Obr. 4: Křídlo letadla

 

Kolem horní stěny křídla proudí vzduch větší rychlostí, proto dochází k poklesu tlaku.

Kolem spodní stěny křídla proudí vzduch menší rychlostí, proto dochází k nárůstu tlaku.

Rozdíl tlaků způsobuje pohyb křídla směrem vzhůru.

http://kabinet.fyzika.net/aplety/nasa/kridlo/FoilSimU.html

 

Úkol

Vhodné i pro žáky ZŠ:

  • Uveďte příklady z praxe, kde se snažíme odpor prostředí snížit pomocí vhodného tvaru tělesa.

  • Uveďte příklady z praxe, kde se snažíme odpor prostředí zvýšit pomocí vhodného tvaru tělesa.

  • Zjistěte, z čeho se skládá křídlo letadla a jakou funkci mají jednotlivé části.

  • Zjistěte, jaké druhy křídel se v letectví používají.