Vlnová optika

Jak vzniká duha?

obrazek

Obr. 1: Duha

 

Jak vzniká dvojitá duha?

obrazek

Obr. 2: Dvojitá duha

 

Proč jsou zabarveny mýdlové bubliny?

obrazek

Obr. 3: Mýdlová bublina

 

V této části budeme hledat odpovědi na to, jak vzniká duha, proč vidíme olejové skvrny na mokré vozovce barevně, proč vidíme kolem Měsíce barevné kruhy a proč jsou někdy zabarveny bubliny.

Takových otázek je samozřejmě daleko více a nedají se vysvětlit pomocí poznatků paprskové optiky. Jevy interference, ohyb světla, polarizace světla a disperze světla se dají vysvětlit pomocí vlnových vlastností světla.

 

Zdroje
  • BARTUŠKA, Karel a Zdeněk KUPKA. Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy: Sbírka úloh pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2000, 198 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6037-3.

  • LEPIL, Oldřich a Zdeněk KUPKA. Fyzika pro gymnázia: optika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993, 167 s. ISBN 80-042-6092-6.

  • LEPIL, Oldřich a Zdeněk KUPKA. Fyzika: Sbírka úloh pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1995, 269 s. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-719-6048-9.

  • NAHODIL, Josef a Zdeněk KUPKA. Fyzika v běžném životě: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., rozš. vyd. Praha: Prometheus, 2004, 206 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6278-3.

  • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 588 s. ISBN 80-042-2435-0.

Obrázky 

  • RNDr. Hana Kupková