Viry

Viry 

Viry (Virus) jsou malé, nebuněčné organismy, pozorovatelné pouze elektronovým mikroskopem. Nemají znaky živých organismů: neprobíhá u nich obvyklý metabolismus. Obsahují vždy jediný typ nukleové kyseliny a množí se jen v hostitelské buňce. Vyskytují se všude okolo nás a neustále se přizpůsobují změnám životního prostředí.

Obr. 1: Virus tabákové mozaiky pod elektronovým mikroskopem

Zdroje

Obrázky:

Doplňující učivo

Virus chřipky

Zařazení virů do přirozeného systému živé přírody

Podle struktury a organizace živých soustav dělíme:

a) nebuněčné živé soustavy (viry, viroidy a virusoidy)

b) buněčné živé soustavy (jednobuněčné a mnohobuněčné organismy)

 

Historie

Viry byly v historii jedním z největších nepřátel lidstva. Neštovice a chřipka, dvě nemoci způsobené viry, zabily více lidí než všechny války v historii lidstva. Více si přečtěte

http://21stoleti.cz/blog/2009/04/21/proc-byla-spanelska-chripka-tak-smrtici/