Epitelová tkáň

Epitelová tkáň

Epitel neboli výstelka je tkáň tvořená pouze buňkami. Buňky jsou k sobě hustě přiřazené a neobsahují tedy mezibuněčnou hmotu. Výstelka pokrývá jak tělní povrch, tak i dutiny. Epitelovou tkáň najdeme na trávicí trubici, dýchacích cestách, močových cestách a i na pohrudniční a pobřišnicové dutině. Epitely nemají vlastní cévní zásobení a jejich výživa se děje prolínáním z hloubky z tkání uložených pod epitelem.

Epitelovou tkáň můžeme rozdělit:

 • podle tvarového uskupení a počtu vrstev;

 • podle funkčního hlediska.

PODLE TVAROVÉHO USKUPENÍ A POČTU VRSTEV ROZDĚLUJEME EPITELY NA:

 • A) EPITELY JEDNOVRSTEVNÉ

  • Jejich buňky jsou uložené v jedné jediné vrstvě.

1. Jednovrstevný epitel plochý (dlaždicový) – tvořený plochými buňkami, které se podobají dlaždicím. Tvoří výstelku dutiny břišní, hrudní, pobřišnicové, pohrudnicové a tvoří vnitřní stěnu cév – endotel.

2. Jednovrstevný epitel krychlový (kubický) – tvořen buňkami krychlovitého tvaru. Vystýlá např. oční čočku a rohovku.

3. Jednovrstevný epitel válcový (cylindrický) – protáhlé buňky hranolovitého tvaru, které vystýlají orgány trávicí soustavy. Na povrchu jsou žíhané lamely s řasinkami a pokrývají výstelky střev.

 • B) EPITELY MNOHOVRSTEVNÉ
  • Buňky jsou uložené ve více řadách.

1. Mnohovrstevný epitel dlaždicový (vrstevnatý) – buňky epitelu jsou uloženy v několika vrstvách. Vyskytuje se ve zrohovatělé formě jako pokožka. Vystýlá trávicí trubici až po žaludek.

2. Mnohovrstevný epitel cylindrický – vyskytuje se u člověka velmi zřídka, např. vystýlá močovou trubici, je ve spojivce.

3. Mnohovrstevný epitel přechodní – jeho buňky jsou přibližně ve všech vrstvách stejně vysoké. Přechodní epitel velmi dobře reaguje na objemové změny. Vystýlá tedy cesty močové.

PODLE FUNKČNÍHO HLEDISKA rozdělujeme epitely na:

 • 1. Epitel krycí – chrání hlouběji uložené tkáně před škodlivými mechanickými, chemickými a tepelnými vlivy.

 • 2. Epitel řasinkový má krycí funkci, na řasinky se přichytávají částice, které jsou z těla odváděny.

 • 3. Epitel žlázový vytváří žlázy, které produkují specifické látky. Žlázy exkretorické vylučují exkrety, což jsou látky nepotřebné nebo pro tělo škodlivé (moč, pot). Žlázy sekretorické vytváří sekrety. Žlázy inkretorické neboli s vnitřním vyměšováním produkují hormony, které jsou odevzdávány přímo do krevního oběhu.

 • 4. Epitel resorpční resorpční buňky mají schopnost vstřebávat ze svého okolí látky. Nachází se v tenkém střevě.

 • 5. Epitel smyslový – jeho buňky reagují na podněty ze zevního
  a vnitřního prostředí.

 • 6. Epitel respirační – vystýlá plicní sklípky, ve kterých probíhá výměna dýchacích plynů.

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: SCHÄFFLER, Arne. 110 fólií k výuce biologie a somatologie. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1996. ISBN 80-855-2651-4.
 • Obr. 2: ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 516 s. ISBN 807169-970-5.
Obrázek

Obr. 1: Epitely

Obrázek

Obr. 2: Epitel žlázový

Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky ZŠ

Co jsou to epitely?

Jakou funkci zastávají epitely?

Jaké znáte jednovrstevné epitely?

Jaké znáte mnohovrstevné epitely?

Pracovní list

Vhodné i pro žáky ZŠ

Přiřaďte k uvedeným epitelům, kde by jste je mohli v lidském těle najít:

dutina ústní, močovod, průdušky, ledvinná pánvička, jícen, pochva, žlázové vývody, žlučník, močový měchýř, zevní kůže, žlučník, plicní sklípky

epitely:

jednovrstevný dlaždicový epitel

jednovrstevný kubický epitel

jednovrstevný cylindrický epitel

jednovrstevný cylindrický epitel s řasinkami

přechodný epitel

víceřadý cylindrický epitel