Zobrazování optickými soustavami

Zdroje
  • BARTUŠKA, Karel. Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2000, 198 s. ISBN 80-7196-037-3 Učebnice pro střední školy (Prometheus).

  • KUSALA, Jaroslav a HOFMANN, Lukáš. Fyzika zajímavě - optika [CD-ROM]. Pachner, vzdělávací software, s. r. o., 2006.

  • LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia: Optika. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1995, 167 s. ISBN 80-858-4971-2.

  • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 588 s. ISBN 80-042-2435-0.

  • ŠKVAŘIL, Luděk. Reálný fyzikální experiment II. - elektřina, magnetismus, optika. In: Učme fyziku jinak: Modul 2, reg. č. CZ.1.07/1.3.13/02.0006 [online]. 2012 [cit. 2014-11-27]. Dostupné z: http://fyzika.gjwprostejov.cz/uploads/modul_2.pdf

  • Optická zobrazení. In: KRYNICKÝ, Martin. Fyzika SŠ.realisticky.cz [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=33

  • Zobrazování optickými soustavami. In: REICHL, Jaroslav a Martin VŠETIČKA. Encyklopedie fyziky [online]. 2006-2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/471-zobrazovani-optickymi-soustavami

  • Zrcadla. In: Techmania - Edutorium [online]. 2008 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=8aedf8656eed207376ec746c61h&key=712

Obrázky a fotografie

  • Dana Baránková