Zrcadla - zobrazení odrazem

Zrcadla jsou tělesa, jejichž plochy mají vysokou schopnost odrážet světlo. Zrcadlem může být vyleštěná nebo vybroušená kovová plocha a jako zrcadlo se chová také klidný povrch kapaliny. Běžná zrcadla jsou tvořena skleněnou plochou, na jejíž zadní stěnu je naneseno stříbro nebo cínový amalgám. Speciální zrcadla, která jsou součástí optických nebo měřicích přístrojů, mají tenkou kovovou plochu nanesenou na vnějším povrchu dokonale vybroušeného skla. Zrcadla zobrazují předměty v důsledku zákona odrazu světla. Podle tvaru rozlišujeme zrcadla rovinná, kulová (sférická) a parabolická.