Základní informace o Sluneční soustavě

Základní informace o Sluneční soustavě

Sluneční soustava není složená jen z planet, které obíhají naše Slunce. Mezi Marsem a Jupiterem se nachází pás planetek, za drahou Pluta se nachází další tělesa tvořící Kuiperův pás. A dále ještě Oortův oblak plný ledových těles, která jsou zdroji kometárních jader.

Velikost velké poloosy planety Neptun je 30 AU. Za poslední planetou, Neptunem, se rozprostírá Kuiperův pás. V něm se nachází velké množství těles. Nejznámějším je trpasličí planeta Pluto. Kuiperův pás má průměr přibližně 1 000 AU. Za Kuiperovým pásem se nachází Oortův oblak. Ten má průměr přibližně 100 000 AU.

Obr. 1: Schéma sluneční soustavy

 

Sluneční soustava je součástí naší Galaxie. Je to spirální galaxie o průměru 100 000 světelných roků. V Galaxii se kromě našeho Slunce nachází dalších 200 miliard hvězd. Sluneční soustava se nachází přibližně 26 000 světelných let od středu Galaxie.

Tab.1: Rozměry planet a jejich vzdálenosti od Slunce

  průměr (km) vzdálenost (km) vzdálenost (AU)
Slunce 1 390 000 0  
Merkur 4 880 57 910 000  
Venuše 12 103 108 200 000  
Země 12 756 149 600 000 1
Mars 6 794 227 940 000  
Jupiter 142 984 778 330 000  
Saturn 108 728 1 429 400 000  
Uran 51 118 2 870 990 000  
Neptun 49 532 4 504 000 000  

 

Úkol: Doplňte do tabulky přibližné vzdálenosti planet od Slunce v astronomických jednotkách.

 

Model Sluneční soustavy - vhodné i pro ZŠ

 

 

Model Sluneční soustavy

Tab. 2

  skutečnost model
  průměr (km) vzdálenost (km) vzdálenost (AU) průměr (cm) vzdálenost (cm)
Slunce 1 390 000 0      
Merkur 4 880 57 910 000      
Venuše 12 103 108 200 000      
Země 12 756 149 600 000      
Mars 6 794 227 940 000      
Jupiter 142 984 778 330 000      
Saturn 108 728 1 429 400 000      
Uran 51 118 2 870 990 000      
Neptun 49 532 4 504 000 000      

 

Úkol: Vytvořte model Sluneční soustavy. Při tvorbě modelu Sluneční soustavy vyjděte ze skutečných rozměrů Slunce a planet. Slunci a každé planetě přiřaďte jeden kus ovoce, který bude dané těleso v modelu představovat.

 

Příklad modelu Sluneční soustavy

Tab. 3

  skutečnost model
  průměr (km) vzdálenost (km) vzdálenost (AU) průměr (cm) vzdálenost (cm)
Slunce 1 390 000 0 0 100 0
Merkur 4 880 57 910 000 0,39 0,35 3,86
Venuše 12 103 108 200 000 0,72 0,87 7,21
Země 12 756 149 600 000 1,00 0,92 9,96
Mars 6 794 227 940 000 1,52 0,49 15,18
Jupiter 142 984 778 330 000 5,20 10,29 51,84
Saturn 108 728 1 429 400 000 9,55 7,82 95,21
Uran 51 118 2 870 990 000 19,19 3,68 191,23
Neptun 49 532 4 504 000 000 30,11 3,56 300,00

V příkladu modelu Sluneční soustavy jsem použil jiná měřítka pro průměr planet a jejich vzdálenost od Slunce. Tedy průměr Slunce v modelu je 100 cm od tohoto rozměru se odvíjí průměry planet. Vzdálenost planety Neptun je 30 AU a od tohoto rozměru se odvíjí vzdálenosti ostatních planet.

 

 

Obr. 2: Fotografie modelu Sluneční soustavy (foto autora)

 

Obr. 3: Fotografie modelu Sluneční soustavy (foto autora)

 

Obr. 4: Fotografie modelu Sluneční soustavy (foto autora)

 

Obr. 5: Fotografie modelu Sluneční soustavy (foto autora)

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.

Obrázky:

  • Obr. 1: Harman Smith and Laura Generosa. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 5.5.2014]. Dostupný na WWW: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Solar_sys.jpg>.
  • Obr. 2: Fotografie modelu Sluneční soustavy (foto autora)

  • Obr. 3: Fotografie modelu Sluneční soustavy (foto autora)

  • Obr. 4: Fotografie modelu Sluneční soustavy (foto autora)

  • Obr. 5: Fotografie modelu Sluneční soustavy (foto autora)

Základní pojmy
Astronomická jednotka (AU) je průměrná vzdálenost Země od Slunce a má hodnotu přibližně 150 milionů kilometrů. Tedy 1 AU = 1,5x10e5 km.
Základní pojmy
Světelný rok (l.y. – light year) je vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za jeden rok. Rychlost světla ve vakuu se značí c a má hodnotu přibližně 300 tisíc kilometrů za sekundu. Tedy c = 3x105... Zobrazit více