Svalová tkáň

SVALOVÁ TKÁŇ

Nejdůležitějším úkolem tkáně svalové je zajišťování pohybu. Ten je vykonán za pomocí svalových plotének, které mají schopnost se zkracovat. V sarkoplazmě, což je plazma svalových buněk, se nachází svalová vlákna, myofibrily. Podle upořádání myofibrilů rozeznáváme svalstvo hladké, příčně pruhované a srdeční svalovinu.

 

Tkáň svalová hladká

  • Hladká svalová tkáň je tvořená jednojadernými svalovými buňkami, ve kterých rovnoběžně probíhají hladké myofibrily. Tato svalová tkáň nepodléhá naší vůli a je prakticky neunavitelná. Hladké svalstvo je řízeno nervy vegetativními. Nachází se ve stěně střevní a dýchacích cest, močovodů a močového měchýře, ve stěně cév, v děloze, ve vejcovodu a v kůži.

Tkáň svalová příčně pruhovaná

  • Příčně pruhovaná svalovina se skládá z mnohojaderných svalových buněk. Jádra jsou uložena při povrchu, uvnitř jsou pruhované myofibrily. Myofibrily se skládají z úseků světlejších a tmavších, z aktinových a myozinových jednotek. Příčně pruhované svalstvo má díky myoglobinu červenou barvu. Tato tkáň podléhá naší vůli a velmi rychle se unaví. Je řízena nervy mozkomíšními. Příčně pruhovaná tkáň tvoří podklad kosterního svalstva, svalstva jazyku a hltanu.

Srdeční svalovina

  • Vyskytuje se pouze v srdeční stěně. Není naší vůlí ovládána a pracuje nepřetržitě. Činnost svaloviny je řízena nervy vegetativními, které ji buď zpomalují, nebo zrychlují.

 

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

  • Obr. 1, 2 a 3: ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 516 s. ISBN 807169-970-5.
Víte, že ...

... vědní obor zabývající se vývojem, stavbou a funkcí kosterního svalstva se nazývá MYOLOGIE? 

Základní pojmy
MYOFIBRILY - základní kontaktní jednotka svalové buňky. MYOGLOBIN - bílkovina vázající barvivo (způsobuje červenou barvu).
Obrázek

Obr. 1: Tkáň hladká

Obrázek

Obr. 2: Tkáň příčně pruhovaná

Obrázek

Obr. 3: Tkáň srdeční

Doplňující učivo

Základní svalovou buňkou hladké svaloviny jsou myocyty. Ty jsou vyplněny myofibrily. 

Základem příčně pruhované svaloviny je svalové vlákno, které obsahuje až několik tisíc myofibril. Myofibrily se skládají ze dvou druhů bílkovin - aktinu a myozinu. Při kontrakci se myozinové vlákna zasouvají do sebe a tím se celé vlákno zkrátí. Myoglobin rozvádí kyslík ve svalech. Podle obsahu myoglobinu rozlišujeme svalová vlákna bílá a červená. Bílá vlákna obsahují málo myoglobinu, ale více myofibril. Tyto svaly se snadno a rychleji unaví a pracují na tzv. kyslíkový dluh - tvoří se zde kyselina mléčná. Tyto svaly využíváme např. při cvičení v posilovně. Červená svalová vlákna obsahují více myoglobinu, ale méně myofibril. Tyto svaly využíváme např. při chůzi, protože vydrží pracovat bez únavy daleko delší dobu. 

Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky ZŠ

Které druhy svalové tkáně znáte?

Který typ svaloviny ovládáme naší vůli?

Který typ svaloviny naší vůli neovládáme?

Pracovní list

Vhodné i pro žáky ZŠ

Do tabulky doplňte jednotlivé orgány nebo části orgánů podle toho, o jaký typ svaloviny se jedná. 

Jazyk, srdce, stěna dýchacích cest, stěna močovodů, bránice, svaly končetin, močový měchýř, kůže, svaly hlavy, žaludek, jícen, děloha, hltan, konečník

Tkáň hladká Tkáň příčně pruhovaná Tkáň srdeční