Planetky, komety, asteroidy

Planetky, komety, asteroidy

Planetky (asteroidy) jsou shluky skal o velikostech od desítek metrů do stovek kilometrů. Nejvíce planetek se nachází v tzv. Pásu planetek mezi dráhami Marsu a Jupiteru. V současnosti jsou objevovány větší planetky za dráhou Neptunu.

Počet katalogizovaných planetek k 12. červenci 2014 je 401 810 (http://planety.astro.cz/planetky/1815-seznam-planetek).

Komety jsou malá tělesa pocházející z oblastí za dráhou Neptunu. Jejich eliptické dráhy mají velkou výstřednost. Při jejich přibližování ke Slunci vzniká ohon, který je orientovaný na opačnou stranu než se nachází Slunce. Komety mají dva ohony. Plazmový, plynný, který míří vždy od Slunce. Druhý, prachový, se táhne za drahou komety, z jejíhož jádra se uvolňuje materiál - prach.

Název pochází z řeckého slova „cometes“ – dlouhovlasý a ve starší české literatuře se používá název „vlasatice“. Nejznámější kometou je Halleyova kometa.

Komety jsou slepence kamenů a ledu o průměru nejvíce několika desítek kilometrů. V minulosti mohl pád jádra na Zemi způsobit vyhynutí dinosaurů.

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.