Astronomické souřadnice

Astronomické souřadnice

V astronomii se používá více druhů souřadnic, které jsou analogií zeměpisných souřadnic. Pro ilustraci zde uvedu 3 druhy astronomických souřadnic.

Základní pojmy

Nejprve je nutné uvést základní pojmy pro orientaci v astronomických souřadnicích.

 

PS – severní světový pól

PJ – jižní světový pól

Z – zenit (nadhlavník)

N – nadir

Ekliptika – rovina, ve které obíhá Země kolem Slunce

Obzorník (horizont)

PSe – severní pól ekliptiky

PJe – jižní pól ekliptiky

Vertikály – analogie zemských poledníků na světové sféře

Almukantaráty – analogie zemských rovnoběžek na světové sféře

Meridián – kružnice, na které leží zenit, nadir, PS, PJ

Severní bod – severní průnik meridiánu a horizontu

Jižní bod – jižní průnik meridiánu a horizontu

První vertikála – kružnice, na které leží zenit, nadir a je kolmá k meridiánu

Západní bod – západní průsečík první vertikály a horizontu

Východní bod – východní průsečík první vertikály a horizontu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovníkové souřadnice 2. druhu

Výchozím bodem je Jarní bod – průsečík rovníku a roviny ekliptiky, bod ve kterém se nachází Slunce v době jarní rovnodennosti.

Tato soustava souřadnic není závislá na poloze pozorovatele na Zemi, protože se počátek soustavy souřadnic umísťuje obvykle do středu Země. Tedy pro všechny pozorovatele na Zemi má vesmírný objekt stejné souřadnice.

Souřadnice hvězdy jsou udány dvěma hodnotami (úhly).

  • Deklinace δ – poloha hvězdy na deklinační kružnici (modrá kružnice na obrázku), měří se v úhlových stupních

  • Rektascence α – měří se ve stupních, ale převádí se na hodinovou míru

Za 24 h se sféra otočí o 360 °. Tedy za 1 h se otočí o 15 °.

Platí:

1 h odpovídá 15 °

1 min odpovídá 15 ´

1 s odpovídá 15 ´´

naopak

1 ° odpovídá 4 min

1 ´ odpovídá 4 s

1 ´´ odpovídá 0,666 s = 1/15 s

 

Poznámka: Symbol Y na obrázku prezentuje Jarní bod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad

Hvězda Sírius má souřadnice (J2000.0):

deklinace δ = −16° 43´ 17,0´´

rektascence α = 6h45m8,28s

 

Obzorníkové souřadnice

Výchozím bodem je Jižní bod. Základní čáry jsou obzorník a meridián.

Tato soustava souřadnic je závislá na poloze pozorovatele na Zemi. Tedy pro každého pozorovatele na Zemi má vesmírný objekt různé souřadnice. Souřadnice Jižního bodu pro různé pozice pozorovatele odpovídají různým směrům v prostoru. Taktéž tyto souřadnice nejsou stejné pro jednoho pozorovatele na Zemi v různých časech.

V zahraniční literatuře se Azimut měří od Severního bodu.

Souřadnice hvězdy jsou udány dvěma hodnotami (úhly).

  • Azimut A – nabývá hodnot od 0 ° - 360 °

  • Výška h – nabývá hodnot od -90 ° - 90 °

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad

Hvězda Sírius má souřadnice pro pozorovatele v Prostějově, 11. 11. 2014 ve 23:00:

azimut A = 120° 57´ 05,2´´

výška h = 3° 38´ 49,2´´

 

 

Rovníkové souřadnice 1. druhu

Základní čáry jsou rovník a meridián.

Tato soustava souřadnic je závislá na poloze pozorovatele na Zemi. Tedy pro každého pozorovatele na Zemi má vesmírný objekt různé souřadnice. Deklinace je nezávislá na pozici pozorovatele, hodinový úhel však ano. Taktéž tyto souřadnice nejsou stejné pro jednoho pozorovatele na Zemi v různých časech.

Hodinový úhel měříme po rovníku od průsečíku meridiánu s rovníkem po deklinační kružnici hvězdy.

Souřadnice hvězdy jsou udány dvěma hodnotami (úhly).

  • Deklinace δ – nabývá hodnot od -90 ° do 90 °.

  • Hodinový úhel t – nabývá hodnot od 0-24 h.

  • Hvězdný čas θ – hodinový úhel t Jarního bodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad

Hvězda Sírius má souřadnice pro pozorovatele v Prostějově, 11. 11. 2014 ve 23:00:

deklinace δ = -16° 34´ 11,7´´

hodinový úhel t = 19h47m0,93s

 

 

Zdroje: autorem elektronické podoby obrázků je Mgr. Jaroslav Petr