Triangulace

Triangulace

Kromě polohy je důležité určit i vzdálenost vesmírného objektu. Určování vzdáleností patří k nejobtížnějším úkolům v astronomii.

Na krátkých vzdálenostech postačí metoda zvaná triangulace.

Jedná se o zaměření objektu ze dvou různých míst a výpočtu vzdálenosti pomocí geometrických zákonů.

Takto byla dříve určována vzdálenost míst na Zemi, rozměry naší Země nebo vzdálenost Měsíce.

Při výpravách Apollo zanechali astronauté na Měsíci kotoučové odražeče. Pomocí nich a laserového paprsku vyslaného ze Země byla určena vzdálenost Měsíce.

Úkol

Pokuste se v době letního slunovratu určit poloměr Země pomocí triangulace. Toto měření provedl jako první Eratosthenes z Kyrény.

Bližší informace najdete například na těchto webových stránkách http://www.eaae-astronomy.org/eratosthenes/.