Paralaxa

Paralaxa

Metodou pro určování více vzdálených objektů je určení tzv. paralaxy hvězd.

Blízké hvězdy opisují na obloze zdánlivou elipsu vzhledem ke vzdálenějším hvězdám. Velká poloosa této elipsy se nazývá hvězdná paralaxa.

Jedná se o úhel, pod kterým bychom z hvězdy viděli poloměr oběžné dráhy Země kolem Slunce. Převrácená hodnota paralaxy v radiánech vynásobená délkou základny představuje vzdálenost hvězdy.

Naše nejbližší hvězda Proxima Centauri má paralaxu 0,762´´. Čím je hvězda vzdálenější, tím je hodnota paralaxy menší. Proto je možné použít tuto paralaxu jen pro nepříliš vzdálené hvězdy.

 

Obr. 1: Roční paralaxa hvězdy

 

S chybou do 10 % byla metoda roční paralaxy v katalogu Hipparcos použita do vzdálenosti 100 pc. Toto měření je totiž možné použít jen pro hvězdy, pro něž je paralaxa větší než chyba měření.

V roce 1990 sonda Hipparchos proměřila paralaxy více než 100 000 hvězd s přesností v řádu miliarcsec.

Zdroje

Obrázky:

Základní pojmy
Parsek (paralaktická sekunda), značka pc: Vzdálenost, ze které by poloměr oběžné dráhy Země byl kolmo k zornému paprsku vidět pod úhlem 1". 1 pc = 30,9. 10e12 km = 3,27 ly
Příklad

Určete vzdálenost hvězdy Proxima Centauri, která má hvězdnou paralaxu 0,762´´.

 

výsledek:

d=\frac{1}{\pi }=\frac{1}{0,762}=1,31pc