Supernovy typu Ia

Supernovy typu Ia

Pro určování velkých vzdáleností se využívají supernovy typu Ia (SN). Existuje limitní hmotnost bílých trpaslíků (Chandrasekharova mez), při jejímž překročení je narušena hydrostatická rovnováha a tím způsobené prudké zvýšení teploty vyvolá explozivní hoření uhlíku v degenerované  látce, při němž je do okolí rozmetán materiál hvězdy. Limitní hmotnost je stejná pro všechny bílé trpaslíky, proto i zářivý výkon supernov Ia z nich vzniklých je řádově obdobný. Proto je možné poměrně přesně určit vzdálenost této supernovy a pomocí ní vzdálenosti jí blízkých objektů.

Těmto objektům se říká standardní svíčky, protože protože jejich svítivosti v maximu jsou přibližně stejné.

Pro určení vzdálenosti SN se používá vztah

m=M-5+5*log_{10}(D)

kde

m ... pozorovaná hvězdná velikost

M ... absolutní hvězdná velikost (velikost, jakou by měla hvězda, kdyby se nacházela ve vzdálenosti 10 pc, typická hodnota pro supernovy typu Ia je -19)

D ... vzdálenost objektu

Vzdálenost poté vyjde v parsecích.

 

Při použití této metody je třeba se vypořádat se dvěma problémy:

1. Kalibrace - jaká je absolutní hvězdná velikost SN?

2. Jak rozpoznat objekty stejné třídy?

Vzdálená SN totiž může mít jiné vlastnosti než blízká SN.

Tato metoda je použitelná do vzdálenosti nejméně 10 Mpc.

Samostatná práce

Zde si můžete stáhnout výukový materiál Evropské vesmírné agentury a vyzkoušet si určení vzdálenosti Supernovy 1987A.

Výukový materiál je přeložený do českého jazyka.

Supernova_1978A