Vývoj Země

Vývoj Země

Země vznikla před 4,5 miliardami let z tzv. protoplanetárního disku, který byl pozůstatkem formování Slunce. Asi 1 % hmoty rotovalo kolem mladého Slunce tak rychle, že nebylo vtaženo gravitací do rodícího se Slunce. Z této hmoty vznikly objekty Sluneční soustavy – planety, měsíce, planetky, komety.

  • Před čtyřmi miliardami let skončilo mohutné bombardování povrchu Země meteoroidy a objevily se první jednoduché formy života.

  • Před dvěma miliardami let se v atmosféře objevilo dostatečné množství kyslíku.

  • Před 380 miliony let se vyvinuli první obratlovci.

  • Před 65 miliony let vyhynuli dinosauři.

  • Před dvěma miliony let se objevil člověk.

 

Věda, která se zabývá Zemí jako celkem se nazývá Geologie.

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.