Základní orientace na lidském těle

ZÁKLADNÍ ORITENTACE NA LIDSKÉM TĚLE

V medicíně se k označení částí lidského těla, rovin a směrů používá latinské názvosloví.

Anatomická poloha vyhovuje popisu těla v jakékoliv jeho poloze nebo v jakékoliv poloze jednotlivých částí těla a umožňuje jednoznačné určení směrů.

Orientace na lidském těle vždycky vychází ze základního anatomického postoje člověka:

 • vzpřímený stoj;

 • horní končetiny jsou svěšeny podél těla;

 • dlaně směřují vpřed;

 • dolní končetiny jsou rozkročeny na šíři ramen.

Z tohoto postavení vycházíme v každé situaci popisování polohy těla nebo orgánů.

Anatomická nomenklatura

 • Nomenklatura = z latiny - systém pojmenovávání a zařazování objektů do kategorie.

 • S poznáváním stavby lidského těla bylo zapotřebí vyvíjet i způsob pojmenování.

 • Kvůli rozmanitosti lidských pohybů byla potřeba vytvořit jednotné stanovisko a jednotný postup při určování těchto pohybů → vznikla speciální terminologie.

 • Základy názvosloví byly položeny ve starověké latině a řečtině.

 • V roce 1955 pařížská dohoda položila základ všech dalších verzí → v roce 1960 v New Yorku mezinárodně uznána.

Orientace na těle

 • Při určování směru na trupu a končetinách vycházíme ze 4 základních rovin a 3 os.

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • Autor neznámý. Orientace na lidském těle. Základy sportovní kineziologie. [online]. 23.11.2014 [cit. 2014-11-23]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/orientace_na_tele.html

Obrázky

 • Obr. 1, 2: Fuchsová, Jitka. Směry a roviny lidského těla. Základní pohyby. [cit. 2014-01-30]. Dostupné z:http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/sm%C4%9Bry_t%C4%Bla.pdf
Obrázek

Obr. 1: Anatomické postavení

Obrázek

Obr. 2: Směry a roviny

Kontrolní otázka

Určeno také pro žáky ZŠ

Jaké je základní postavení člověka?

Co je to nomenklatura?

Kolik základních rovin a os na těle určujeme?