Obloha a spektrum

Obloha a spektrum

Sluneční záření se skládá z mnoha vlnových délek. U viditelného světla se jedná o interval 390 nm – 760 nm. Pomocí specializovaných přístrojů je možné jednotlivé vlnové délky oddělit a vytvořit sluneční spektrum.

Molekuly vzduchu způsobují rozptyl světla a rozptylují zejména modrou složku. Při pohledu na oblohu vidíme především rozptýlené světlo, a proto je obloha modrá.

Zemskou atmosférou nejsnáze prochází viditelné a radiové záření.

 

Obr. 1: Přehled elektromagnetického záření

 

Obr. 2: Sondy, které zkoumají jednotlivé druhy elektromagnetického záření

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.

Obrázky: