Vznik Měsíce

Vznik Měsíce

Měsíc je naše nejbližší kosmické těleso a náš souputník. Byl vytvořený z materiálu Země, o čemž svědčí podobnost materiálu Měsíce a horních vrstev Země. Podle simulací vznikl Měsíc po nárazu tělesa velikosti Marsu do Země. Tímto nárazem bylo vymrštěno do okolního prostoru asi 1% materiálu. Ten potom obíhal Zemi a vlastní gravitací se zformoval jako Měsíc.

Měsíc má v horninách přítomné podobné množství kyslíku jako Země, ale mnohem méně lehkých prvků, které na Zemi tvoří atmosféru a vodstvo.

 

Obr. 1: Měsíc (foto autora)

 

Obr. 2: Měsíc (foto autora)

 

Obr. 3: Měsíc (foto autora)

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.

Obrázky:

  • Obr. 1: Měsíc (foto autora)
  • Obr. 2: Měsíc (foto autora)
  • Obr. 3: Měsíc (foto autora)