Vývoj Měsíce

Vývoj Měsíce

V počátečních fázích vývoje byl Měsíc pokrytý oceánem roztaveného magmatu. Po ztuhnutí tohoto oceánu byl bombardován řadou těles, po jejichž nárazech zůstalo na povrchu Měsíce množství kráterů a pánví. Tyto rozsáhlé prohlubně byly zaplněny lávou vytékající z jejich nitra. Dnes se tyto zaplněné prohlubně nazývají moře.

Díky misím Apollo astronauté posbírali množství měsíčního materiálu, který byl poté zkoumán v pozemských laboratořích.

Odkaz na mise Appolo, http://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/missions/#.VGdbd8mE-So.