Měsíc a slapové síly

Měsíc a slapové síly

Přitažlivost, kterou působí Měsíc na Zemi, je větší na straně Země přivrácené k Měsíci a na opačné straně menší. Rozdíl mezi těmito silami se nazývá slapová síla.

V místě „pod Měsícem“ a na opačné straně dojde k přílivovému vzedmutí. Toto vzedmutí zůstává stále pod Měsícem a na opačné straně. Protože se při tom Země otáčí, dochází k tomu, že vodní hladina střídavě stoupá a klesá, neboli nastává příliv a odliv.

Slapové síly způsobují zpomalování rotace Země a vzdalování Měsíce.

 

Animace - slapové síly na Zemi

YouTube. http://www.youtube.com [online]. [cit. 12.1.2015]. Dostupný na WWW: < https://www.youtube.com/watch?v=l37ofe9haMU >.

 

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.