Jádro Slunce

Jádro Slunce

V jádře Slunce probíhá termonukleární reakce - tzv. proton-protonový řetězec. Tento řetězec se skládá z následujících kroků.

{}^{1}\textrm{H}+{ }^{1}\textrm{H}\rightarrow { }^{2}\textrm{D}+e^{+}+\nu _{e}\; (1,44\, MeV)

Při srážce dvou protonů vodíku vzniká deuterium, pozitron a elektronové neutrino. Pozitron anihiluje s elektronem a vznikají dva gama fotony. Tato reakce je velmi pomalá a má poločas asi miliardu let.

{}^{2}\textrm{D}+{ }^{1}\textrm{H}\rightarrow { }^{3}\textrm{He}+\gamma \; (5,49\, MeV)

Při této reakci dochází ke slučování deuteria s protonem a vzniká izotop helia a uvolňuje se gama foton. Tato reakce trvá několik sekund.

{ }^{3}\textrm{He}+{ }^{3}\textrm{He}\rightarrow { }^{4}\textrm{He}+2p\; (12,85\, MeV)

Při poslední reakci vzniká helium 4He. Nejpravděpodobnější reakcí je tato reakce, kdy dochází ke slučování dvou izotopů helia 3He a vzniká helium 4He a dva protony. Aby vzniklo helium 4He musí první dvě reakce proběhnout dvakrát.

Teplota v jádře Slunce je 15 milionů kelvinů a tlak je 2,5x1016 Pa.

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.