Chromosféra

Chromosféra

Je to střední oblast sluneční atmosféry. Má tloušťku přibližně 10000 km – 16000 km. Teplota se směrem od povrchu mění od 4300 K do 1000000 K.

Chromosféru je možné pozorovat například při zatmění Slunce nebo pomocí spektrohelioskopu.

 

Více o chromosféře se dozvíte z tohoto článku.

NASA Marshall Space Flight Center. http://solarscience.msfc.nasa.gov/ [online]. [cit. 12.1.2015]. Dostupný na WWW: < http://solarscience.msfc.nasa.gov/chromos.shtml >.

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.