Hertzsprungův-Russellův diagram

Hertzsprungův-Russellův diagram

Pokud sestrojíme graf závislosti zářivého výkonu hvězdy na teplotě, hvězdy se seskupují do určitých oblastí. Tyto oblasti zhruba  odpovídají různým třídám svítivosti zmíněným na stránce Klasifikace hvězd.

Obr. 1: Hertzsprungův-Russelův diagram

 

Animace Hertzsprungova-Russelova diagramu:

The Hubble Space Telescope, http://www.spacetelescope.org/ [online]. [cit. 12.1.2015]. Dostupný na www: < http://www.spacetelescope.org/videos/heic1017b/ >.

 

Více prodrobností najdete v anglickém jazyce zde:

Chandra X-ray observatory, http://chandra.harvard.edu/index.html [online]. [cit. 12.1.2015]. Dostupný na www: < http://chandra.harvard.edu/edu/formal/variable_stars/bg_info.html >.

Zdroje

Obrázky: