Supernovy

Supernovy

Bílý trpaslík

Bílý trpaslík je zhroucená hvězda o průměrné nebo podprůměrné hmotnosti. Nejprve se stane v období konce termojaderných procesů v jádře rudým obrem, odhodí své vnější vrstvy, které pak pozorujeme jako tzv. planetární mlhovinu. Na místě původní hvězdy zůstane jen neaktivní jádro skládající se převážně z uhlíku a kyslíku.

Toto jádro nemá další zdroj energie, takže zvolna chladne. Protože není chráněno před gravitačním smršťováním termojadernou fúzí, zvýší se extrémně jeho hustota.

Pokud bílý trpaslík překročí tzv. Chandrasekharovu mez (1,4MS) vybuchne jako supernova typu Ia.

Pokud jeho hmotnost nepřekročí tuto mez, vychladne postupně tak, že nebude viditelný a stane se z něj černý trpaslík.

 

Obr. 1: Supernova

Kromě nestability bílých trpaslíků je druhou teoreticky předpovězenou příčinou vzniku supernovy zhroucení železného jádra masivní  hvězdy. 

V literatuře jsou uvedeny 3 odkazy na anglicky psané články.

Zdroje

Obrázky: