Hvězdný vývoj

Hvězdný vývoj

Vývoj hvězd závisí na jejich hmotnosti a na chemickém složení. Z tohoto pohledu existují čtyři možná stádia hvězd.

  • Malé zárodky se stanou hnědými trpaslíky. Nikdy nezáří jako hvězda, protože v jádru je nedostatečná teplota a tlak pro zahájení termojaderné fúze vodíku, přičemž zde probíhají některé reakce (hoření lithia, deuteria ...).

  • Hvězdy, jako je naše Slunce, projdou fází obra a po odhození své obálky v podobě planetární mlhoviny se stanou bílými trpaslíky.

  • Hmotnější hvězdy explodují jako supernovy a zůstane po nich neutronová hvězda. Tedy hvězdy, jejichž hmotnost po vyčerpání zásob jaderného paliva přesahuje Chandrasekharovu mez (1,4 MS).

  • Nejhmotnější hvězdy končí svůj aktivní život jako černé díry.

 

Odkaz na stránku v anglickém jazyce pro více podrobností a obrázků:

The Hubble Space Telescope, http://www.spacetelescope.org/ [online]. [cit. 12.1.2015]. Dostupný na www: < http://www.spacetelescope.org/science/stellar_evolution/ >.

 

Zdroje