Planetární mlhoviny

Planetární mlhoviny

Bílý trpaslík je zhroucená hvězda o hmotnosti nepřesahující Chandrasekharovu mez. V období konce termojaderných procesů v jádře se hvězda stane rudým obrem a poté odhodí své vnější vrstvy a vniká tzv. planetární mlhovina. 

Obr. 1: Planetární mlhovina

 

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.

Obrázky: