Dělení papíru

Dělení papírů

 

Papír lze dělit podle mnoha kritérií. Za základní považujeme dělení na skupiny papír, karton a lepenku. V tiskovém průmyslu bychom však s údajem o plošné hmotnosti rozhodně nevystačili, neboť některé tiskové techniky a výsledné produkty vyžadují rozlišování dalších vlastností potiskovaného substrátu. Jedná se zejména o  typ povrchu, dosažené hladkosti, materiálového složení, výsledného formátu atd. Níže uvedený přehled proto nabízí vhled na rozlišované skupiny tiskových papírů, kartonů a lepenek z pohledu polygrafické výroby.

 

Dělení dle plošné hmotnosti

 • papír (do 150 g/m²)
 • karton (od 160 g/m² do 350 g/m²)
 • lepenka (nad 350 g/m²)

 

Dělení dle způsobu výroby

 • ruční papír
 • strojní výroba

 

Dělení dle finálního zpracování

 • archové
 • kotoučové

 

Dělení dle materiálového složení

 • bezdřevé (max. 5 % dřevitých vláken)
 • středně jemné (max. 50 % dřevitých vláken)
 • dřevité (min. 50 % dřevitých vláken)
 • bělené a nebělené
 • opticky bělené
 • plněné a neplněné

 

Dělení dle typu povrchu

 • nehlazené
 • hlazené (jednostranně nebo oboustranně)
 • vysoce hlazené (super calander)
 • povrchově zušlechtěné

 

Dělení dle použití

 • balicí
 • grafické
 • technické
 • pro další papírenské zpracování
 • speciální

 

Balicí papíry a kartony
Tvoří skupinu papírů s vysokými pevnostními parametry, s bariérovými vlastnostmi, dobrou potiskovatelností, určené zejména pro balení nejrůznějších předmětů a materiálů. Patří sem zejména bezdřevé i dřevité papíry a kartony, jako například balicí sulfitový a sulfátový, balicí hnědý, střední, šedý, tenký sulfitový, pergamenová náhrada, pergamín, papír Havana, balicí hedvábný papír a další druhy. Patří sem také papíry a kartony povrchově upravené, zejména impregnované, natírané a vrstvené fóliemi nebo taveninami polymerů, vosků, hotmeltů, asfaltů a dalších zušlechťujících látek.

 

Grafické papíry a kartony
Představují největší skupinu tiskových papírů a kartonů v provedení bezdřevém, středně jemném i dřevitém. Dělí se dále na následující podskupiny:

Papíry pro knihtisk – přímý přenos z vyvýšených tiskových míst vyžaduje rovnoměrnou pórovitou strukturu, dostatečnou přijímavost barvy, hladký a rovný povrch. Větší tiskový tlak vyžaduje měkkost, stlačitelnost a nižší stupeň klížení papíru. Vysoko viskózní tiskové barvy (pastovité) používané v knihtisku předpokládají dostatečnou povrchovou pevnost papíru. Papír pro knihtisk se vyrábí a dodává jako bezdřevý, středně jemný i dřevitý.

Papíry novinové – potiskují se zásadně barvami nižší viskozity (řidšími), které zasychají penetrací do pórů papíru. To umožňuje použít papíry pórovité, dostatečně savé s přídavkem krátkovláknitých surovin, kterými jsou zejména listnaté dřeviny, dřevoviny a sběrový papír, jsou málo plněné nebo neplněné. Tyto typy papíru musí být také velmi pevné v tahu, protože se potiskují na vysokorychlostních kotoučových strojích. Jejich plošná hmotnost se obvykle pohybuje v rozmezí 40–50 g/m2.

Papíry pro ofsetový tisk – s ohledem na nepřímý přenos barvy prostřednictvím gumou potaženého ofsetového válce nemusí papíry vykazovat dokonalou hladkost. Vysoce viskózní (pastovité) tiskové barvy však vyžadují vysokou povrchovou pevnost za sucha i za mokra. Vzhledem k vlhčení tiskové formy musí být papír dostatečně zaklížen a musí mít dostatečnou povrchovou stálost. Vyrábějí se a dodávají papíry bezdřevé nebo středně jemné, většinou strojně hlazené, dobře klížené, neprášivé a rozměrově co nejstálejší.

Papíry pro hlubotisk – přímý tisk se zahloubenými tiskovými prvky vyžaduje dostatečnou pórovitost papíru s póry o malé velikosti, savost a smáčivost povrchu s vyšším obsahem plnidel, málo klížené, s vyšší hladkostí povrchu. Hlubotiskové papíry musí splňovat vysoké nároky pro kvalitní plnobarevný, zejména ilustrační tisk (časopisy, katalogy).

 

Technické papíry a kartony
Zahrnují papíry pro výrobní spotřebu a zušlechtění mimo papírenské odvětví. Pro příklad uveďme papír cigaretový, filtrační, náústkový, nábojnicový, papíry a kartony pro elektrotechniku atd.

 

Papíry a kartony pro další papírenské zpracování
Představují skupinu materiálů určených zejména pro výrobu obalů, lepicích pásek, vlnité lepenky, textilní dutinky, kelímkové kartony a podobně.

 

 

Další dělení papíru

 • LWC papíry (Light Weight Coated) lehce natírané dřevité papíry mají zpravidla plošnou hmotnost 51–70 g/m², z toho 5–15 g/m² tvoří samotný nátěr (nejčastěji lesklý). LWC papíry jsou  určeny pro potisk ofsetem a hlubotiskem, zejména na ilustrované časopisy, katalogy, reklamní letáky a podobnou produkci.
 • ULWC papíry (Ultra Light Weight Coated) jsou většinou papíry s plošnou hmotností 39–48 g/m² s nátěrem v objemu cca 7–8 g/m², určené zejména pro kotoučový ofset a hlubotisk.
 • MWC papíry (Medium Weight Coated) jsou většinou přímo v papírenském stroji oboustranně dvakrát natírané papíry v objemu cca 20 g/m², určené zejména pro vysoce kvalitní tisk ofsetovou technologií s hodnotami lineatury autotypické sítě 60–80 linek/cm. Podložka těchto papírů je bezdřevá, případně i s obsahem dřevoviny, plošná hmotnost cca 80–170 g/m², povrchová úprava je lesklá nebo matná.
 • HWC papíry (Heavy Weight Coated) mají plošnou hmotnost cca 100–300 g/m² a jsou většinou oboustranně třikrát natírané v objemu cca 15–30 g/m² s matným nebo lesklým povrchem. Jsou určené pro nejvyšší úroveň kvality v archovém ofsetovém tisku, například pro bezvodý ofset a frekvenčně modulované rastry v nejvyšších možných lineaturách.
 • SCA papíry (Super Calenderer) jsou vysoce hlazené papíry s plošnou hmotností cca 49–65 g/m², které jsou určeny pro kotoučový ofsetový tisk standardní technické úrovně a pro hlubotisk. Představují levnější náhradu LWC papírů.
 • SCB papíry jsou papíry, které jsou hlazené na kalandrech s měkčím potahem a s obsahem až 100 % bílého sběrového papíru, 20 % plnidel pro novinový tisk a  30 % plnidel pro časopisový tisk.
 • NP papíry (Newsprint) jsou papíry novinové pro tisk knihtiskem, ofsetem nebo flexotiskem. Mají plošnou hmotnost 28–48 g/m² a jsou vyrobené ze sběrového papíru, bílé dřevoviny nebo její náhrady. Poddruh této skupiny papíru se označuje jako INP papíry (Improoved Newsprint), přeloženo jako „zlepšené“ novinové papíry.
 • Ekologické papíry jsou vyrobené ze 100 % sběrového papíru bez chemického bělení a barvení přísně ekologickými procesy výroby.
 • Chromoluxové papíry a kartony jsou většinou jednostranně natírané poléváním a s následným leštěním za tepla na pochromovaných válcích. Vyznačují se zrcadlovým leskem, vyrábějí se v plošných hmotnostech od 60 g/m². Vyrábějí se také jako samolepící a jsou určeny především pro tisk vysoce kvalitních pohlednic, etiket, prospektů a dalších tiskovin. Vyrábějí se také varianty s metalickou a barevnou úpravou.
 • Samolepící papíry tvoří nosná silikonová papírová podložka, vrstva lepidla a papír nebo plastová fólie. Papíry mají různou povrchovou úpravu a plošnou hmotnost, která začíná u cca 70 g/m². Vyrábějí se v kotoučích i v arších. Dodávají se pro kancelářské použití ve formátu A4 (zejména pro laserový tisk), pro tisk tiskovými technikami na archových strojích pak většinou ve formátu B2. U archového provedení může být nosná podložka pro snadnější oddělení - tzv. splitování, naseknutá pro snadnější oddělení silikonového papíru (splitování).
 • Přímopropisující papíry umožňují propisování několika vrstev papíru vlivem tlaku psacího nástroje. Průpis se uskutečňuje fyzikálně-chemickou cestou. Rozlišují se tři typy tohoto papíru:
 1. CB (Coated Back), který má na spodní straně vrstvu mikrokapslí s barvivem,
 2. CFB (Coated Front and Back), který má na vrchní straně absorpční vrstvu a na spodní straně opět vrstvu mikrokapslí s barvivem,
 3. CF (Coated Front), který má na vrchní straně absorpční vrstvu.

V praxi se většinou používá řazení CB/CFB/CF jako první, druhý a třetí list, bloky však lze vyrobit i ze samotného papíru CFB, nebo kombinovat první list z obyčejného papíru a další přímopropisující. Přímopropisující papíry se potiskují ofsetem (archový i kotoučový), flexotiskem nebo digitálním tiskem. Papíry se dodávají v barvě bílé, zelené, žluté a růžové.

 

 

 

Zdroje
 • KAPLANOVÁ, Marie a kol. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2010, 391 s. ISBN 978-80-254-4230-2
 • PANÁK, Ján, Michal ČEPPAN, Vladimír DVONKA, Ĺudovít KARPINSKÝ, Pavel KORDOŠ, Milan MIKULA a Stefan JAKUCEWICZ. Polygrafické minimum. 2. doplněné vydání. Bratislava: TypoSet, 2000, 264 s. ISBN 80-967811-3-8.
Kontrolní otázka

1. Podle jakých kritérií dělíme v polygrafii papír?

2. Vysvětli zkratky LWC, ULWC a MWC.

3. Charakterizuj papír pro ofsetový tisk.